Průmysl v Plzeňském kraji v 1. pololetí 2012

 

Podle předběžných výsledků se v kraji meziročně zvýšily v průmyslových podnicích se 100 a více zaměstnanci v 1. pololetí letošního roku počty zaměstnanců o 1,9 % na 53 594. Ze čtrnácti krajů České republiky se v šesti počty zvýšily, v Ústeckém kraji zůstaly na úrovni předchozího roku a v sedmi došlo k poklesu počtu zaměstnanců, nejvíce v Karlovarském kraji o 4,2 %.


Průměrná měsíční nominální mzda v průmyslu činila v kraji 25 936 Kč a proti loňskému prvnímu pololetí vzrostla o 2,7 %. Po promítnutí indexu spotřebitelských cen došlo k poklesu reálné mzdy v kraji o 0,8 %. Kraj Hlavní město Praha vykazuje nejvyšší nominální mzdu (34 000 Kč) v porovnání s ostatními kraji ČR, ale nárůst průměrné mzdy byl v tomto regionu nejnižší (1,9 %). Stejně nízký meziroční nárůst vykázal i kraj Vysočina. V České republice činila mzda ve velkých průmyslových podnicích 26 751 Kč, přičemž uvedené výše nedosahuje dvanáct krajů.Průmyslové podniky vytvořily v 1. pololetí tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy o celkovém objemu 85 340 mil. Kč, což je o 1,1 % více než za stejné období předchozího roku. Nejvyšší objem tržeb vytvořily podniky ve Středočeském a Moravskoslezském kraji, jejich společný podíl na tržbách v ČR činil 34,2 %. Plzeňský kraj se podílí na celkovém objemu ČR 5,6 %.
Meziroční nárůst tržeb se v krajích pohyboval od 0,4 % v Libereckém do 13,5 % v Moravskoslezském kraji. Pokles vykázal pouze kraj Karlovarský o 0,1 % a Jihomoravský o 1,1 %.


  • prumysl_2q2012.pdf