Průměrné spotřebitelské ceny vybraných potravinářských výrobků v červnu 2014

 

Po srovnání spotřebitelských cen z června 2013 a 2014 došlo v Plzeňském kraji k navýšení hodnoty jakostního bílého vína (o 11 Kč za litr), dále ke zvýšení spotřebitelských cen netučného bílého jogurtu a banánů. Největší zlevnění bylo naopak sledováno u ceny konzumních brambor, která se snížila o 36,8 %. Tento jev byl monitorován v případě všech krajů České republiky, nejvíce patrný byl v Kraji Vysočina, kde cena brambor v porovnání s červnem 2013 klesla o 52,7 %. Největší rozpětí cen bylo pozorováno v případě čerstvého másla, kde se hodnota v extrémním případě mezi kraji lišila až o 27 Kč. V kraji Plzeňském a Jihočeském byl zaznamenán největší počet nejdražší potravin z výběrového seznamu reprezentantů. Jedním z těchto nejdražších výrobků bylo v případě Plzeňského kraje světlé lahvové výčepní pivo, které se od června 2013 zdražilo o více než 1 Kč.


Šetření průměrných cen vybraných potravinářských produktů vycházející s měsíční periodicitou podává zprávy nejen týkající se změn, ke kterým ve spotřebitelských cenách konkrétních výrobků v průběhu roku dochází, ale poskytuje také informace umožňující jejich mezikrajské srovnání. V rámci šetření jsou vybrány potravinářské výrobky, které jsou běžnou součástí nákupů českých domácností, což prezentuje skutečnost, jakou měrou se změny cen zboží dotýkají každodenního života a zejména příjmů domácností.

V porovnání měsíce června 2014 se stejným obdobím předcházejícího roku, čímž jsou ošetřeny sezónní vlivy, docházelo v Plzeňském kraji k největšímu relativnímu navýšení cen ze seznamu vybraných produktů u jakostního bílého vína, netučného bílého jogurtu a banánů. Cena jakostního bílého vína dosahovala v červnu 2013 hodnot 71 Kč/litr, ve stejném měsíci 2014 již 82 Kč/litr, došlo tedy k navýšení o 15,8 %. Výrazný růst nastal také u bílého netučného jogurtu o 15,5 % a v případě banánů o 14,7 %. Největší zlevnění z vybraných produktů nastalo u zeleniny a to především konzumních brambor, mrkve a rajských jablek. V červnu loňského roku dosahovala cena konzumních brambor 26 Kč/kg v červnu 2014 již pouze necelých 17 Kč/kg, což znamená meziroční snížení ceny o 36,8 %. Cena mrkve klesla o 29,4 % a hodnota rajských jablek o 10 Kč/kg, tj. o 26,5 %.

Při komparaci cen v souvislosti s prostorovou diferenciací v rámci krajů České republiky bylo odhaleno největší snížení průměrných spotřebitelských cen u konzumních brambor. Všechny kraje v porovnání sledovaných období měsíce června 2013 a 2014 vykazovaly zásadní snížení cen za 1 kg této komodity. K nejvýraznějšímu snížení cen došlo v Kraji Vysočina (až o 52,7 %), kde se nachází největší produkce českých brambor. Na českém trhu je tato potravina spojována se značným charakteristickým kolísáním produkce, s čímž souvisí i cenové fluktuace. Je důležité upozornit, že zde porovnávaný červen 2013 je netypický výrazným zvýšením cen konzumních brambor, vysvětlovaným přechodem nabídky trhu z pozdních na rané brambory.

Naopak výrazný nárůst cen byl za uvedené období pozorován v případě některých krajů u mléčných výrobků zejména netučného bílého jogurtu, polotučného mléka a eidamské cihly, ale také v případě jakostního bílého vína. Situace je prezentována na příkladu eidamské cihly, jejíž spotřebitelská cena se s výjimkou Kraje Vysočina, Zlínského a Karlovarského kraje zvýšila, a to nejvíce v kraji Jihočeském o více než 20 Kč za 1 kg.V červnu 2014 činila v České republice průměrná cena vepřové pečeně s kostí 118 Kč/kg. Nejvyšší průměrná cena vepřového masa byla pozorována v Plzeňském kraji, kde hodnota dosahovala 122 Kč za 1 kg. Na Vysočině mohli spotřebitelé koupit tuto potravinu nejlevněji, a to o 7 Kč méně než je průměrná cena v České republice.

V mezikrajském srovnání kolísala v červnu 2014 nejvíce cena čerstvého másla, jejíž variační rozpětí dosahovalo hodnot 27 Kč. Hodnota másla se pohybovala od 143 Kč/kg v Moravskoslezském kraji až po hodnoty 170 Kč/kg v kraji Jihočeském, Středočeském a Zlínském. Výrazně se také v rámci krajů lišila cena paprik, kterou spotřebitelé v Moravskoslezském kraji mohli koupit za 57 Kč, ale v kraji Plzeňském o 26 Kč dráž.

Největší počet reprezentantů s nejnižší spotřebitelskou cenou zaznamenal Moravskoslezský kraj (8), kde mezi nejlevnější potraviny patřilo hovězí maso zadní bez kosti, eidamská cihla, čerstvé máslo, pšeničná hladká mouka, vaječné těstoviny, jablka, rajčata a papriky. Naopak nejdražší reprezentanti byli nejčetnější v případě Plzeňského a Jihočeského kraje (shodně 5). V rámci Jihočeského kraje se jednalo zejména o mléčné výrobky, pečivo a rajčata, v kraji Plzeňském šlo o papriky, konzumní brambory, vepřovou pečeni s kostí, jakostní bílé víno a pro kraj charakteristický alkoholický nápoj - pivo. Lahvové světlé výčepní pivo se v kraji prodávalo za více než 11 Kč za 500 ml, nejlevněji ho bylo možné zakoupit v Jihočeském kraji, kde hodnota za půl litru piva činila pouhých 9 Kč.
V průběhu roku dochází k vývoji ceny komodit a výkyvům, za kterými je možné spatřovat různorodé kauzality. Obecně je fluktuace cen dána sezónností, například v případě zeleniny a ovoce, ale souvisí také s velikostí úrody, sklizní obilí, na což mohou mít dopad například klimatické podmínky nebo i samotný charakter, velikost spotřeby a konkurence v kraji. Vysvětlení snížení nebo zvýšení cen je tak možné nalézt skrze některé představené faktory, které působí samostatně nebo se navzájem kombinují.

Více informací naleznete na internetových stránkách: Šetření průměrných cen vybraných potravinářských výrobků.
  • ceny_6_2014.pdf