Průměrné spotřebitelské ceny vybraných potravinářských a zemědělských výrobků v Plzeňském kraji

 

Ceny vybraných potravinářských výrobků

Na maloobchodním trhu se prodává málo potravin, jejichž cena se pro spotřebitele vyvíjí příznivě. Mezi ně můžeme zařadit cukr, u kterého došlo v roce 2017 k liberalizaci trhu zrušením limitů produkce ze strany orgánů EU. Průměrná cena 1 kg cukru činí v současnosti (průměr za období leden až září 2018) 16,70 Kč, je tedy o 20,7 % nižší než v roce 2008 a nejnižší od sledovaného roku 2006. Druhou potravinou, nebo spíše surovinou, kterou můžeme z dlouhodobého hlediska zařadit mezi potraviny, jejichž cena je pro spotřebitele příznivá, je hladká pšeničná mouka. V porovnání s cenou v roce 2008 klesla cena za 1 kg o 12,6 % a aktuální cena se drží na přibližně stejné úrovni jako v roce 2017 (10,90 Kč). Přitom ještě v roce 2015 jsme hladkou mouku kupovali za 12,50 Kč/1 kg. Příznivě se pro spotřebitele z dlouhodobého hlediska vyvíjela i cena pečiva z pšeničné mouky, kdy v současnosti v průměru zaplatíme 42,60 Kč za 1 kg a v minulém roce to bylo 43,80 Kč.

U většiny sledovaných potravinářských výrobků konečné spotřebitelské ceny v posledních letech rostou. Zejména ceny másla, hovězího masa a vajec mají rychleji rostoucí tendenci. Charakteristické pro maloobchodní trh potravin jsou náhlé cenové skoky. Například cena vajec poskočila mezi lety 2016/2017 v průměru o 8,60 Kč za 10 ks vajec, což znamená navýšení o 30,8 %. Cena hovězího zadního se prudce zvýšila mezi lety 2011/2012 o 10,5 % a mezi roky 2016/2017 o téměř 8 %. Obdobně ceny vepřového masa mezi lety 2016/2017 poskočily o 11,5 %. Cena rostlinného tuku je v současnosti vyšší o 9,6 % než v roce 2017. Těchto případů by se našlo v cenových časových řadách základních potravin více. Z dlouhodobého hlediska většina potravin zaznamenává cenový nárůst (výjimkou je např. zmiňovaný cukr).

Pokud bychom si vytvořili pomyslný nákupní koš základních potravin nakupovaných v Plzeňském kraji, všechny položky nákupního koše sečetli, a tím zjistili cenu za nákup, zjistili bychom, že prozatím se vyvíjí cenová hladina nákupního koše pozitivně, neboť by byl pouze mírně dražší (o 2,0 %) v současnosti než v roce 2017. Nejvyšší meziroční rozdíl (11,5 %) v ceně nákupního koše byl zjištěn mezi roky 2016 a 2017. Z hlediska mezikrajského srovnání není rozdíl v ceně nákupního koše sledovaných potravin významný a rozdíly se pohybují maximálně v jednotkách procent. Průměrná cena nákupu činí 1 614 Kč (součet průměrných cen sledovaných potravin za leden až září 2018) a rozdíl mezi nejlevnějším krajem a nejdražším krajem je 2,9 %. Jiná situace ale může nastat u jednotlivých potravin, kdy regionální rozdíly mohou být významné. Například 1 kg másla lze pořídit ve Středočeském kraji za 191 Kč a v Libereckém kraji za 226,60 Kč.

 

Graf: Porovnání hodnoty nákupu v krajích ČR (září 2018)

Níže uvedená tabulka uvádí průměrné ceny vybraných potravin v letech 2012–2018 (v roce 2018 průměr od ledna do září) v Plzeňském kraji.

 

Tabulka: Průměrné ceny vybraných potravinářských výrobků v Plzeňském kraji

 

Pokud bychom si sestavený nákupní koš pořídili v roce 2016, zaplatili bychom za něj v Plzeňském kraji 1 336,80 Kč oproti současnosti, kdy bychom za tentýž nákup zaplatili 1 519,50 Kč. Rozdíl činí 13,7 % (182,80 Kč). Nejlevněji by nákup vyšel v Moravskoslezském kraji a nejdražší v Libereckém kraji. Neplatí tedy vždy poměrně rozšířená představa, že v Praze je nejdráže.

K nejvyššímu nárůstu u spotřebitelských cen došlo u mrkve, kde se současná cena pohybuje kolem 22,30 Kč/kg, což znamená nárůst oproti roku 2017 až o 52,7 %. Na ceně jablek se dosud neprojevila letošní bohatá úroda a cena je v současnosti vyšší oproti minulému roku o 16,6 %. Znatelný pohyb nahoru byl zaznamenán i u roztíratelného rostlinného tuku (o 9,6 %) a u vajec (o 7,7 %).

Spotřebitelské ceny vybraných potravin byly zjišťovány v 37. týdnu roku 2018.

 

Ceny vybraných zemědělských prvovýrobků

Podmínek ovlivňujících cenovou hladinu potravin existuje celá řada (např. neúroda, dotační a zemědělská politika EU, uvolněná peněžní politika) a mimo jiné i ceny vstupů do potravinářské výroby.

Níže uvedený graf charakterizuje vývoj cen u některých zemědělských prvovýrobků v Plzeňském kraji.

 

Graf: Ceny vybraných zemědělských produktů v Plzeňském kraji

 

Průměrná cena kravského mléka velmi mírně rostla z 8 154 Kč/1 000 l v roce 2015 na aktuální cenu 8 816 Kč/1 000 l (průměr za leden až srpen 2018), což znamená rozdíl 1,6 %. Cena pšenice dokonce postupně od roku 2015 klesala, a to ze 4 382 Kč/t na 3 955 Kč/t v roce 2018. Obdobně i cena krávy jatečné v živém je v současnosti nižší než v roce 2015. Ceny býka jatečního v živém pak stoupaly od roku 2015 velmi mírně, v průměru o 0,6 % meziročně. Z uvedeného je zřejmé, že ceny zemědělských prvoproduktů ovlivňují konečné spotřebitelské ceny velmi málo, neboť jejich ceny jsou nižší nebo zvýšené jen velmi málo a zvýšení nedosahuje ani míry inflace vyjádřené přírůstkem spotřebitelských cen za leden až srpen 2018 k období roku 2015 ve výši 5,1 %.

 

Kontakt:

Ing. Jindřich Burian
Krajská správa ČSÚ v Plzni
T: 377 612 252
E-mail: 
jindrich.burian@czso.cz

 

  • Průměrné spotřebitelské ceny vybraných potravinářských a zemědělských výrobků v Plzeňském kraji