Pracovníci Krajské správy ČSÚ v Plzni pověření organizací a zpracováním výsledků voleb

 

Funkce
Jméno
E-mail
Krajský gestor voleb Ing. Miloslav Chlad, Ph.D. miloslav.chlad@czso.cz
Zástupce krajského gestora pro metodiku Ing. Jiří Majer jiri.majer@czso.cz
Zástupce krajského gestora pro techniku a programové vybavení Bc. David Vyhnánek david.vyhnanek@czso.cz
Gestoři pro okresy
   Domažlice Ing. Jitka Hofmannová jitka.hofmannova@czso.cz
   Klatovy Mgr. Zdeněk Lejsek zdenek.lejsek@czso.cz
   Plzeň-město Ing. Eva Sachunská eva.sachunska@czso.cz
   Plzeň-jih Ing. Vladislava Toušová vladislava.tousova@czso.cz
   Plzeň-sever Ing. Pavel Tykvart pavel.tykvart@czso.cz
   Rokycany Ing. Lenka Křížová lenka.krizova@czso.cz
   Tachov Mgr. Tereza Mildorfová tereza.mildorfova@czso.cz