Počet obyvatel kraje roste pouze v důsledku migrace

 

14. 9. 2018

 

V Plzeňském kraji se zvýšil počet obyvatel. Příčinou tohoto vývoje však je pouze rostoucí počet přistěhovalých z jiných krajů a ciziny. Podíl cizinců na populaci kraje je třetí nejvyšší v porovnání s ostatními regiony České republiky. Demografický vývoj se v Plzeňském kraj odráží také v rostoucím počtu seniorů a tedy i počtu příjemců starobního důchodu.

Ke konci loňského roku žilo v Plzeňském kraji celkem 580 816 obyvatel. V posledních letech obyvatel přibývá, ale jen díky stěhování. Do Plzeňského kraje se během roku 2017 přistěhovalo 6 881 osob, z toho 47,6 % z ciziny. Na území Plzeňského kraje vloni žilo 31 479 cizinců (bez azylantů), tj. 5,4 % z celkového počtu obyvatel v regionu, což představuje třetí nejvyšší hodnotu v Česku, po Praze a Karlovarském kraji.

V uplynulém desetiletí je patrný značný posun ve věkových kategoriích žen-matek. Zatímco v roce 2008 ženy ve věkové kategorii 25–29 let porodily 35,3 % z celkového počtu živě narozených dětí, v roce 2017 to bylo už jen 31,6 %. O změně v demografickém chování rodičů vypovídá také zvyšující se počet dětí narozených mimo manželství.

„Kraj se stále potýká se stárnutím populace, což jednak signalizuje projekce obyvatelstva Českého statistického úřadu a zároveň potvrzuje i zvyšující se index stáří,“ upozorňuje Miloslav Chlad, ředitel Krajské správy ČSÚ v Plzni. V kraji celkem dosáhl index stáří hodnoty 128,3, která výrazně přesáhla republikový průměr (122,1), a to o 6,2. Oproti roku 2016 došlo k nárůstu výše indexu o 1,6.

V roce 2017 činil počet příjemců starobního důchodu sólo 99 758 a v porovnání s rokem 2012 vzrostl o 4,9 %. Výše průměrného důchodu sólo (bez souběhu) v roce 2017 činila 11 811 korun. Ve sledovaném období 2012 až 2017 se zvýšil důchod o 1 071 korun. Ženy měly v průměru o 17,4 % nižší důchod než muži.

Z hlediska zdravotní péče připadlo v roce 2016 na 1 000 obyvatel kraje 4,6 lékařů. Nejvyšší koncentrace lékařů v přepočtu na obyvatele je v okrese Plzeň-město, nejnižší naopak v okrese
Plzeň-sever. Lůžka v nemocnicích se postupně snižovala, výjimku představuje až rok 2016, kdy se však součástí nemocnic staly některé léčebny dlouhodobě nemocných. V Plzeňském kraji bylo v roce 2017 provozováno 24 domovů pro seniory s kapacitou 1 727 lůžek. V tomto typu zařízení bylo zaznamenáno až 4 537 neuspokojených žádostí o sociální služby, což znamenalo meziroční nárůst o 20,1 %.

 

Kontakt:

Mgr. Stanislava Zychová
oddělení informačních služeb a správy registrů Krajské správy ČSÚ v Plzni
Tel.: 377 612 145
E-mail: stanislava.zychova@czso.cz