Odhad sklizní zemědělských plodin v Plzeňském kraji v roce 2018

 

Na základě druhého letošního odhadu sklizně k 15. září 2018 se v kraji předpokládá rekordní sklizeň švestek a hrušek, meziročně se dařilo i jablkám. V porovnání s loňským  rokem dochází u základních obilovin k mírnému poklesu výnosů, naopak velmi dobře se dařilo řepce.

Ačkoliv ovocnáře potrápilo historicky nejsušší léto, odhady výnosů ovoce vypadají slibně. V roce 2018 se sklidilo v Plzeňském kraji 2 854 t jablek, zatímco v roce 2017 to bylo 2 552 t, což znamená nárůst o 11,8 %. Výnos na 1 strom stoupl z 11,85 kg v roce 2017 na odhadovaných 13,64 kg v letošním roce. Jde o nejvyšší úrodu jablek od roku 2015.

Dařilo se i hruškám, u kterých byl dokonce zaznamenán téměř dvojnásobný výnos na 1 strom. Zatímco v roce 2017 činil výnos 6,72 kg na 1 strom, v roce 2018 by mělo být dosaženo výnosu 12,73 kg. Celkem bylo sklizeno v našem kraji 109 t hrušek oproti 58 t v minulém roce. Ze sledované časové řady od roku 2006 se jedná o druhou nejvyšší sklizeň (kromě roku 2015) i výnos.

V teplu se ovoci zkrátka daří, a proto můžeme konstatovat, že i švestky (pravé i pološvestky) trhaly rekordy. Urodilo se jich 282 t, což je více než dvakrát více než v minulém roce. Oproti předchozímu roku to znamená nárůst o 117,3 %. Stouply i výnosy na 1 strom. Zatímco v roce 2017 činil výnos 4,06 kg na strom, v roce 2018 bylo odhadem dosaženo výnosu 8,84 kg. Celková sklizeň i výnos jsou rekordní od sledovaného roku 2006.

V kraji se urodilo i rekordní množství třešní, jejich úroda podle odhadů k 15. červenci 2018 rovněž v letošním roce dosáhla rekordu od roku 2006. Celkem se sklidilo 51 t třešní a 56 t višní. Výnosy meziročně stouply u třešní o 69,8 % na 4,52 kg na strom a u višní o 45,9 % na 9,41 kg na strom.

 

Graf: Vývoj úrody  třešní a višní v Plzeňském kraji

 

Na základě odhadu sklizně k 15. září 2018 se předpokládá úroda základních obilovin (pšenice, žita, ječmene, ovsa a triticale) v Plzeňském kraji celkem ve výši 518 342 tun. V porovnání s loňským rokem je předpoklad letošní sklizně základních obilovin o 2,7 % nižší. Na tom se podílí především pokles sklizně ječmene o 11,2 % a zároveň výnosy, které klesly o 8,3 % na 4,84 t/ha. Naopak velmi dobrá úroda se očekává u ovsa, kde došlo meziročně  k 10,0 % navýšení sklizně na 24 968 t, při výnosech 3,43 t/ha. V mezikrajském srovnání se Plzeňský kraj umisťuje ve sklizni ovsa na druhém místě po Jihočeském kraji. Ještě lépe si vedlo žito, kde je předpoklad sklizně meziročně vyšší o 17,2 %, což znamená úrodu 12 401 t a výnosy 5,10 t/ha. Sklizeň triticale zůstala oproti loňsku přibližně stejná, avšak výnos klesl ze 4,81 t na 4,58 t/ha. Obdobná očekávání se týkají i nejdůležitější obiloviny pšenice, kde zemědělci předpokládají úrodu 330 195 t při výnosu 5,47 t/h, což v obou případech je přibližně stejná úroveň jako loni.

Z dlouhodobého hlediska výnosy obilovin mírně rostou, průměr za roky 2014–2018 činí 5,50 t/ha, když dlouhodobý průměr v letech 2002–2013 činí 4,48 t/ha. Dlouhodobý nárůst výnosnosti odpovídá více než 1 t/ha. Naopak osevní plochy obilovin se dlouhodobě snižují. V roce 2002 bylo oseto obilovinami celkem 128 475 ha, v roce 2018 pouze 102 884 ha, tedy o téměř 20 % méně.

 

Graf: Vývoj hektarové výnosnosti obilovin v Plzeňském kraji

V Plzeňském kraji se předpokládá velmi dobrá sklizeň řepky ve výši 116 860 t, což je v porovnání s loňskou sklizní o 29,6 % více při výnosnosti 3,44 t/ha. Jiná situace však nastala u brambor (celkem vč. raných), u kterých úroda meziročně klesla o 13,9 % na 29 391 t. Ještě hlubší pokles se očekává u výnosů brambor, kde oproti loňsku mají výnosy klesnout o 19,0 %. V mezikrajském srovnání hektarových výnosů brambor v roce 2018 dosahuje Plzeňský kraj výborného druhého místa. Osevní plochy brambor v posledních třech letech mírně stoupají a v roce 2018 dosáhly výměry 1 156 ha, což je 52,9 % osevné plochy v roce 2002.

 

Tabulka: Mezikrajské porovnání sklizně a výnosů obilovin v roce 2018 (odhad)

 

Tabulka: Mezikrajské porovnání sklizně a výnosů obilovin v roce 2018 (odhad) - dokončení

 

Kontakt:

Ing. Jindřich Burian
Krajská správa ČSÚ v Plzni
T: 377 612 252
E-mail: jindrich.burian@czso.cz