Odhad sklizní zemědělských plodin v Plzeňském kraji v roce 2017

 

Na základě druhého letošního odhadu sklizně k 15. červenci 2017 se v kraji předpokládá oproti loňskému roku vyšší sklizeň třešní a nižší sklizeň višní a jahod. Vzhledem ke klimatickým podmínkám letošního roku se očekává meziroční pokles hektarových výnosů u pšenice, ječmene i řepky.

Ačkoliv jarní mrazy a následné sucho budou mít dopad na úrodu jablek a hrušek, předběžné odhady výnosů třešní vypadají slibně. V roce 2016 se sklidilo v Plzeňském kraji 22 t třešní, zatímco odhady pro rok 2017 očekávají výnosy 28 t, což by byl nárůst o 25,1 %. O to méně však bude višní, očekává se celkový výnos 24 t, což představuje pokles u tohoto ovoce o 36,9 %.

 

 

Sklizeň jahod v Plzeňském kraji se odhaduje na 29 t z celkově vysázených 7 ha, což představuje výnos 3,99 t/ha. Oproti roku 2016 došlo k poklesu jak plochy plantáží jahod (v roce 2016 tvořily 9 ha) tak i výnosů (o 4,7 %). Odhad podílu krajské produkce jahod na celorepublikových výnosech činí 0,8 %. Podle odhadu bude celková sklizeň jahod v ČR oproti roku 2016 vyšší o 9,5 % a výnos o 13,2 % (5,45 t/ha). Rekordní úrovně za posledních 7 let dosáhla v Plzeňském kraji sklizeň jahod v roce 2014, kdy se jich sklidilo téměř 100 t.

Pro celkovou bilanci sklizně ovoce v kraji pak bude rozhodující podzimní sklizeň jablek a hrušek, které tvoří více než 90 % z celkové sklizně ovoce v kraji.

Na základě odhadu sklizně k 15. červenci 2017 se předpokládá úroda pšenice, žita, ječmene a ovsa v Plzeňském kraji celkem ve výši 499 894 t a řepky 95 843 t. V porovnání s loňským rokem je předpoklad letošní celkové sklizně uvedených obilovin v Plzeňském kraji o 9,1 % nižší. Na tom se podílí především pokles sklizně pšenice o 11,5 % a ječmene o 9,4 %. U pšenice je předpoklad poklesu hektarového výnosu o 13,1 % na 5,40 t/ha, celkově se předpokládá sklizeň 326 778 t a jde od roku 2014 o nejnižší sklizeň. U ječmene se odhaduje hektarový výnos na 4,99 t/ha, což by znamenalo meziroční pokles o 11,6 %, předpoklad celkové sklizně je 137 766 t. Naopak u žita se předpokládá navýšení sklizně meziročně o 18,9 % a u ovsa dokonce o 23,6 %.

V Plzeňském kraji se letos předpokládá sklizeň řepky ve výši 95 843 t, což je v porovnání s loňskou sklizní o 8,8 % méně. Dle odhadů poklesne i hektarový výnos na 3,02 t/ha, což je pokles o 10,1 %. Celorepubliková sklizeň řepky pravděpodobně klesne o 11,8 % a hektarový výnos o 12,1 %. Předpokládaný podíl Plzeňského kraje na republikové produkci řepky dosáhne výše 8,0 %.