Obyvatelstvo v Plzeňském kraji v 1. pololetí 2020 (předběžné údaje)

 

Počet obyvatel v kraji v 1. pololetí 2020 vzrostl. Na zvýšeném počtu obyvatel se podílela pouze migrace, přičemž těsně převládá podíl přistěhovalých obyvatel ČR. Meziročně poklesl počet sňatků, rozvodů, živě narozených, přistěhovalých, zvýšil se naopak počet zemřelých a vystěhovalých.

Na základě předběžných výsledků žilo na území Plzeňského kraje k 30. červnu 2020 celkem 590 916 obyvatel, za šest měsíců tak počet obyvatel vzrostl o 1 017 osob. Nárůst byl způsoben převyšujícím počtem přistěhovalých nad vystěhovalými o 1 410 osob. Tento trend můžeme sledovat v Plzeňském kraji již desátým rokem. V kraji došlo k celkovému nárůstu počtu obyvatel ve všech okresech, pouze v okrese Klatovy se projevil celkový úbytek počtu obyvatel. Nejvíce obyvatel (551) přibylo v okrese Plzeň-město. Počet zemřelých převažoval nad počtem živě narozených v celém kraji i ve všech jeho sedmi okresech, nejvíce v okrese Klatovy, kde zemřelo o 127 osob více než se narodilo.

 Tabulka: Počet obyvatel v Plzeňském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2020

 

Graf: Přírůstek/úbytek obyvatelstva v okresech Plzeňského kraje v 1. pololetí 2020

V kraji se za 1. až 2. čtvrtletí 2020 živě narodilo 2 849 dětí, což je o 144 dětí méně než za stejné období předchozího roku. Zpravidla se rodí více chlapců než děvčat, tentokrát se to ale potvrdilo pouze ve čtyřech okresech kraje ze sedmi. Holčičky převažovaly nad chlapci v okresech Domažlice, Klatovy a Plzeň-jih.

Prvorozené děti tvořily 46,3 % všech živě narozených dětí, druhorozené 40,6 % a 374 dětí bylo pro matku již třetím či dalším dítětem. Mimo manželství se za celé dané období narodilo 1 363 dětí, tedy 47,8 % živě narozených. Nejvyššího podílu narozených mimo manželství bylo v rámci kraje dosaženo v okrese Klatovy (51,3 %), nejnižšího naopak v Plzni-městě (46,1 %).

 

Graf: Živě narození a podíl narozených mimo manželství v okresech Plzeňského kraje v 1. pololetí 2020

 

V 1. až 2. čtvrtletí 2020 zemřelo v kraji 3 242 mužů a žen, tedy o 28 osob více než za stejné období předchozího roku. Nejvíce osob umírá ve věku 80–89 let (31,2 %) a ve věku 70–79 let (29,5 %). Mezi zemřelými bylo i 5 dětí, které se nedožily svých prvních narozenin. Novorozenecká úmrtnost (1,4 zemřelých do 28 dnů na 1 000 živě narozených) a kojenecká úmrtnost (1,8 zemřelých do 1 roku na 1 000 živě narozených) byly v kraji nižší než v ČR celkem.

Do Plzeňského kraje se za šest měsíců od počátku roku 2020 přistěhovalo 3 715 osob, což bylo o 1 397 osob méně než v předchozím roce. Z ostatních krajů v ČR se přistěhovalo 1 953 osob a 1 762 osob ze zahraničí. Za stejné období se z kraje vystěhovalo 2 305 osob (o 273 více než vloni), z toho 69,5 % do ostatních krajů v ČR a 30,5 % do zahraničí.

Tabulka: Pohyb obyvatelstva v Plzeňském kraji v 1. pololetí 2020

 

V kraji bylo během 1. až 2. čtvrtletí uzavřeno 724 sňatků, tedy o 497 méně než ve stejném období roku 2019. Pro 68,5 % ženichů respektive pro 64,4 % nevěst to byl první sňatek. Ve stejném období bylo rozvedeno 547 manželství, což je o 107 méně než za předchozí období. Ve 27,4 % případů bylo manželství ukončeno na návrh ženy a v 60,1 % případů bylo rozvedeno manželství s nezletilými dětmi.

Graf: Sňatky a rozvody v okresech Plzeňského kraje v 1. pololetí 2020

 

Tabulka: Obyvatelstvo Plzeňského kraje v 1. pololetí (absolutně, relativně, meziroční změny)

 

Kartogram: Přirozený přírůstek obyvatel v okresech Plzeňského kraje v 1. až 2. čtvrtletí 2020

Kartogram: Přírůstek obyvatel stěhováním v okresech Plzeňského kraje v 1. až 2. čtvrtletí 2020

Kontakt:

Ing. Lenka Hamouzová
Krajská správa ČSÚ v Plzni
T: 377 612 145
E-mail: lenka.hamouzova@czso.cz

 

  • Obyvatelstvo v Plzeňském kraji v 1. pololetí 2020 (aktualita v pdf)
  • Přirozený přírůstek obyvatel v okresech Plzeňského kraje v 1. pololetí 2020 (kartogram)
  • Přírůstek obyvatel stěhováním v okresech Plzeňského kraje v 1. pololetí 2020 (kartogram)
  • Počet obyvatel v Plzeňském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2020 (tabulka)
  • Pohyb obyvatelstva v Plzeňském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2020 (tabulka)
  • Obyvatelstvo Plzeňského kraje v 1. pololetí - meziroční změny (tabulka)