Obyvatelstvo v Plzeňském kraji v 1. čtvrtletí 2021 (předběžné údaje)

 

Počet obyvatel v kraji v 1. čtvrtletí 2021 poklesl o 630 osob, ačkoliv byl dosažen kladný přírůstek stěhováním. Meziročně poklesl počet sňatků i rozvodů, zvýšil se počet živě narozených, zemřelých, přistěhovalých a vystěhovalých. Počet zemřelých byl dvojnásobně vyšší než počet narozených.

Na základě předběžných výsledků žilo na území Plzeňského kraje k 31. březnu 2021 celkem 590 411 obyvatel, za tři měsíce tak počet obyvatel poklesl o 630 osob. Pokles byl způsoben převyšujícím počtem zemřelých nad narozenými, který byl dvojnásobný (o 1 454 osob). V regionu stále můžeme sledovat trend, kdy převyšují počty přistěhovalých nad vystěhovalými, a to již jedenáctým rokem. V 1. čtvrtletí 2021 bylo přistěhovalých o 824 více než vystěhovalých. V regionu došlo k poklesu počtu obyvatel v šesti okresech ze sedmi, nejvíce obyvatel ubylo na Klatovsku (239 osob). Nárůst počtu obyvatel byl zaznamenán pouze v okrese Plzeň-sever (o 156 osob), kdy se na kladném celkovém saldu podílel vyšší počet přistěhovalých. Počet zemřelých zásadně převažoval nad počtem živě narozených jak v celém kraji, tak i ve všech jeho okresech, nejvíce v okrese Plzeň-město (o 411 osob), na Klatovsku (o 255 osob) a Tachovsku (o 211 osob).

 

V kraji se za 1. čtvrtletí 2021 živě narodilo 1 406 dětí, což je meziročně o 4 děti více. Zpravidla se rodí více chlapců než děvčat, tentokrát se to potvrdilo v pěti okresech kraje ze sedmi. Holčičky převažovaly nad chlapci v okresech Plzeň-jih (o 15) a Tachov (o 2).

Prvorozené děti tvořily 46,7 % všech živě narozených dětí, druhorozené 39,8 % a 190 dětí bylo pro matku již třetím či dalším dítětem. Mimo manželství se za celé dané období narodilo 723 dětí, tedy 51,4 % živě narozených. Nejvyššího podílu narozených mimo manželství bylo v rámci kraje dosaženo na Tachovsku (59,3 %), nejnižšího naopak v okrese Plzeň-sever (45,2 %).

 

V 1. čtvrtletí 2021 zemřelo v kraji 2 860 mužů a žen, tedy meziročně o 1 167 osob více, (nárůst o 68,9 %). Nejvíce zemřelých bylo ve věku 70–89 let (64,4 %). Mezi zemřelými bylo 1 dítě, které se nedožilo svých prvních narozenin. Kojenecká úmrtnost (0,7 zemřelých do 1 roku na 1 000 živě narozených) byla v kraji nižší než v ČR celkem.

Do Plzeňského kraje se za tři měsíce od počátku roku 2021 přistěhovalo 2 438 osob, což bylo o 438 osob více než v předchozím roce. Z ostatních krajů v ČR se přistěhovalo 1 041 osob a 1 397 osob ze zahraničí. Za stejné období se z kraje vystěhovalo 1 614 osob (meziročně o 458 více), z toho 56,8 % do ostatních krajů v ČR a 43,2 % do zahraničí.

V kraji bylo během 1. čtvrtletí uzavřeno 144 sňatků, tedy o 74 méně než ve stejném období roku 2020. Pro 68,8 % ženichů respektive pro 65,3 % nevěst to byl první sňatek. Ve stejném období bylo rozvedeno 240 manželství, což je jen o 54 méně než za předchozí období. Téměř třetina případů manželství byla ukončena na návrh ženy, u necelé poloviny šlo o společný návrh, a v 61,3 % případů bylo rozvedeno manželství s nezletilými dětmi.


Kontakt:

Ing. Lenka Hamouzová
Krajská správa ČSÚ v Plzni
T: 377 612 145
E-mail: lenka.hamouzova@czso.cz

 

 

  • Obyvatelstvo v Plzeňském kraji v 1. čtvrtletí 2021 (aktualita v pdf)
  • Přirozený přírůstek/úbytek obyvatel v okresech Plzeňského kraje v 1. čtvrtletí 2021 (kartogram)
  • Přírůstek obyvatel stěhováním v okresech Plzeňského kraje v 1. čtvrtletí 2021 (kartogram)
  • Počet obyvatel v Plzeňském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2021 (tabulka)
  • Pohyb obyvatelstva v Plzeňském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2021 (tabulka)
  • Obyvatelstvo Plzeňského kraje v 1. čtvrtletí - meziroční změny (tabulka)