Obyvatelstvo v Plzeňském kraji v 1. čtvrtletí 2020 (předběžné údaje)

 

Počet obyvatel v kraji v 1. čtvrtletí 2020 vzrostl o 562 osob. Na zvýšeném počtu obyvatel se podílel pouze přírůstek stěhováním, počet zemřelých byl opět vyšší než počet narozených. Meziročně poklesl počet sňatků i rozvodů, živě narozených, zemřelých a přistěhovalých (dokonce o 475 osob), zvýšil se jen počet vystěhovalých.

Na základě předběžných výsledků žilo na území Plzeňského kraje k 31. březnu 2020 celkem 590 461 obyvatel, za tři měsíce tak počet obyvatel vzrostl o 562 osob. Nárůst byl způsoben převyšujícím počtem přistěhovalých nad vystěhovalými o 874 osob. Tento trend můžeme sledovat v Plzeňském kraji již desátým rokem. V regionu došlo k nárůstu počtu obyvatel v pěti ze sedmi okresů, nejvíce obyvatel přibylo v okrese Plzeň-město (363), nejméně pak v okrese Plzeň-jih (pouze 2 osoby). Úbytek počtu obyvatel byl zaznamenán na Klatovsku a Rokycansku. Počet zemřelých opět převažoval nad počtem živě narozených v celém kraji i ve všech jeho okresech, nejvíce na Klatovsku (99 osob) a  Plzni-jihu (64 osob).

Tabulka: Počet obyvatel v Plzeňském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2020

 

Graf: Přírůstek/úbytek obyvatelstva v okresech Plzeňského kraje v 1. čtvrtletí 2020

V kraji se za 1. čtvrtletí 2020 živě narodilo 1 372 dětí, což je meziročně o 75 dětí méně. Zpravidla se rodí více chlapců než děvčat, tentokrát se to potvrdilo pouze ve třech okresech kraje ze sedmi. Holčičky převažovaly nad chlapci v okresech Plzeň-jih (o 13), Klatovy a Tachov (shodně o 11), Domažlice (o 6).

Prvorozené děti tvořily 47,5 % všech živě narozených dětí, druhorozené 39,6 % a 177 dětí bylo pro matku již třetím či dalším dítětem. Mimo manželství se za celé dané období narodilo 652 dětí, tedy 47,5 % živě narozených. Nejvyššího podílu narozených mimo manželství bylo v rámci kraje dosaženo v okrese Klatovy (51,2 %), nejnižšího naopak na Rokycansku (44,8 %).

Graf: Živě narození a podíl narozených mimo manželství v okresech Plzeňského kraje v 1. čtvrtletí 2020

 

Tabulka: Pohyb obyvatelstva v Plzeňském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2020

 

V 1. čtvrtletí 2020 zemřelo v kraji 1 684 mužů a žen, tedy meziročně o 62 osob méně. Nejvíce umírají lidé ve věku 80–89 let (31,4 %) a ve věku 70–79 let (29,2 %). Mezi zemřelými byly i 4 děti, které se nedožily svých prvních narozenin. Novorozenecká úmrtnost (2,2 zemřelých do 28 dnů na 1 000 živě narozených) i kojenecká úmrtnost (2,9 zemřelých do 1 roku na 1 000 živě narozených) byly v kraji vyšší než v ČR celkem.

Do Plzeňského kraje se za tři měsíce od počátku roku 2020 přistěhovalo 2 094 osob, což bylo o 475 osob méně než v předchozím roce. Z ostatních krajů v ČR se přistěhovalo 990 osob a 1 104 osob ze zahraničí. Za stejné období se z kraje vystěhovalo 1 220 osob (meziročně o 213 více), z toho 66,1 % do ostatních krajů v ČR a 33,9 % do zahraničí.

V kraji bylo během 1. čtvrtletí uzavřeno 196 sňatků, tedy o 43 méně než ve stejném období roku 2019. Pro 67,3 % ženichů respektive pro 55,6 % nevěst to byl první sňatek. Ve stejném období bylo rozvedeno 290 manželství, což je jen o 29 méně než za předchozí období. Přibližně u čtvrtiny případů bylo manželství ukončeno na návrh ženy, u více než poloviny šlo o společný návrh, a v 59,0 % případů bylo rozvedeno manželství s nezletilými dětmi.

Graf: Pohyb obyvatelstva v okresech Plzeňského kraje v 1. čtvrtletí 2020

Tabulka: Obyvatelstvo Plzeňského kraje v 1. čtvrtletí 2020 (absolutně, relativně, meziroční změny)

Kartogram: Přirozený přírůstek obyvatel v okresech Plzeňského kraje v 1. čtvrtletí 2020

Kartogram: Přírůstek obyvatel stěhováním v okresech Plzeňského kraje v 1. čtvrtletí 2020


Kontakt:

Ing. Lenka Hamouzová
Krajská správa ČSÚ v Plzni
T: 377 612 145
E-mail: lenka.hamouzova@czso.cz

 

  • Obyvatelstvo v Plzeňském kraji v 1. čtvrtletí 2020 (aktualita v pdf)
  • Přirozený přírůstek obyvatel v okresech Plzeňského kraje v 1. čtvrtletí 2020 (kartogram)
  • Přírůstek obyvatel stěhováním v okresech Plzeňského kraje v 1. čtvrtletí 2020 (kartogram)
  • Počet obyvatel v Plzeňském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2020 (tabulka)
  • Pohyb obyvatelstva v Plzeňském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2020 (tabulka)
  • Obyvatelstvo Plzeňského kraje v 1. čtvrtletí - meziroční změny (tabulka)