Obyvatelstvo v Plzeňském kraji v 1. čtvrtletí 2019 (předběžné údaje)

 

Počet obyvatel v kraji v 1. čtvrtletí 2019 vzrostl o 1 059 osob. Na zvýšeném počtu obyvatel se podílel pouze přírůstek stěhováním, počet zemřelých byl opět vyšší než počet narozených. Meziročně poklesl počet rozvodů, živě narozených a zemřelých, zvýšil se naopak počet sňatků, přistěhovalých i vystěhovalých.

Na základě předběžných výsledků žilo na území Plzeňského kraje k 31. březnu 2019 celkem 585 731 obyvatel, za tři měsíce tak počet obyvatel vzrostl o 1 059 osob. Nárůst byl způsoben převyšujícím počtem přistěhovalých nad vystěhovalými o 1 384 osob. Tento trend můžeme sledovat v Plzeňském kraji již devátým rokem. Tentokrát došlo v regionu k celkovému nárůstu počtu obyvatel ve všech sedmi okresech, nejvíce obyvatel (507) přibylo v okrese Plzeň-město, nejméně pak na Klatovsku (jen 1 osoba). Počet zemřelých opět převažoval nad počtem živě narozených v celém kraji i ve všech jeho okresech, nejvíce na Plzeňsku a Klatovsku (shodně o 77 osob).

 

  

V kraji se za 1. čtvrtletí 2019 živě narodilo 1 404 dětí, což je meziročně o 57 dětí méně. Zpravidla se rodí více chlapců než děvčat, tentokrát se to potvrdilo v pěti okresech kraje ze sedmi. Holčičky převažovaly nad chlapci jen v okresech Klatovy (o 17) a Plzeň-sever (o 12).

Prvorozené děti tvořily 45,4 % všech živě narozených dětí, druhorozené 40,7 % a 195 dětí bylo pro matku již třetím či dalším dítětem. Mimo manželství se za celé dané období narodilo 691 dětí, tedy 49,2 % živě narozených. Nejvyššího podílu narozených mimo manželství bylo v rámci kraje dosaženo v okrese Tachov (55,6 %), nejnižšího naopak v Plzni-městě (46,5 %).

 

 

V 1. čtvrtletí 2019 zemřelo v kraji 1 729 mužů a žen, tedy meziročně o 82 osob méně. Nejvíce umírají lidé ve věku 80–89 let (33,1 %) a ve věku 70–79 let (29,7 %). Mezi zemřelými byly i 2 děti, které se nedožily svých prvních narozenin. Novorozenecká úmrtnost (0,7 zemřelých do 28 dnů na 1 000 živě narozených) i kojenecká úmrtnost (0,7 zemřelých do 1 roku na 1 000 živě narozených) byly v kraji podstatně nižší než v ČR celkem.

Do Plzeňského kraje se za tři měsíce od počátku roku 2019 přistěhovalo 2 634 osob, což bylo o 588 osob více než v předchozím roce. Z ostatních krajů v ČR se přistěhovalo 1 088 osob a 1 546 osob ze zahraničí. Za stejné období se z kraje vystěhovalo 1 250 osob (meziročně o 214 více), z toho 63,3 % do ostatních krajů v ČR a 36,7 % do zahraničí.

V kraji bylo během 1. čtvrtletí uzavřeno 217 sňatků, tedy o 7 více než ve stejném období roku 2018. Pro 63,6 % ženichů respektive pro 61,3 % nevěst to byl první sňatek. Ve stejném období bylo rozvedeno 312 manželství, což je jen o 2 méně než za předchozí období. V 31,4 % případů bylo manželství ukončeno na návrh ženy, u více než poloviny šlo o společný návrh, a v 58,0 % případů bylo rozvedeno manželství s nezletilými dětmi.

 

  

 

   

 

Kontakt:

Mgr. Tereza Mildorfová
Krajská správa ČSÚ v Plzni
T: 377 612 108
E-mail: tereza.mildorfova@czso.cz