Obyvatelstvo v Plzeňském kraji v 1. čtvrtletí 2018

 

Počet obyvatel v kraji v 1. čtvrtletí 2018 vzrostl o 699 osob. Na zvýšeném počtu obyvatel se podílel pouze přírůstek stěhováním, počet zemřelých byl opět vyšší než počet narozených. Meziročně poklesl počet rozvodů, živě narozených a zemřelých, zvýšil se naopak počet sňatků, přistěhovalých i vystěhovalých.

Na základě předběžných výsledků žilo na území Plzeňského kraje k 31. březnu 2018 celkem 581 515 obyvatel, za tři měsíce tak počet obyvatel vzrostl o 699 osob. Nárůst byl způsoben převyšujícím počtem přistěhovalých nad vystěhovalými o 1 050 osob. Tento trend můžeme sledovat v Plzeňském kraji již osmým rokem. Přestože došlo v Plzeňském kraji k celkovému nárůstu počtu obyvatel, jeden okres v kraji vykazoval pokles, a to okres Klatovy (o 72 osob). Nejvíce obyvatel (451) naopak přibylo v okrese Plzeň-město. Počet zemřelých převažoval nad počtem živě narozených v celém kraji i ve všech jeho sedmi okresech.

 

Tabulka: Počet obyvatel v Plzeňském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2018

 

Graf: Pohyb obyvatelstva v okresech Plzeňského kraje v 1. čtvrtletí 2018

V kraji se za 1. čtvrtletí 2018 živě narodilo 1 437 dětí, což je o 33 dětí méně než za stejné období předchozího roku. Zpravidla se rodí více chlapců než děvčat, tentokrát se to potvrdilo v šesti okresech kraje ze sedmi. Holčičky převažovaly nad chlapci jen v okrese Plzeň-jih.

Prvorozené děti tvořily 48,2 % všech živě narozených dětí, druhorozené 37,0 % a 213 dětí bylo pro matku již třetím či dalším dítětem. Mimo manželství se za celé dané období narodilo 747 dětí, tedy 52,0 % živě narozených. Nejvyššího podílu narozených mimo manželství bylo v rámci kraje dosaženo v okrese Tachov (62,8 %), nejnižšího naopak v Plzni-městě (45,8 %).

 

Graf: Živě narození a podíl narozených mimo manželství v okresech Plzeňského kraje v 1. čtvrtletí 2018

 

V 1. čtvrtletí 2018 zemřelo v kraji 1 788 mužů a žen, tedy o 39 osob méně než za stejné období minulého roku. Nejvíce osob umírá ve věku 80–89 let (30,9 %) a ve věku 70–79 let (28,9 %). Mezi zemřelými byly i 2 děti, které se nedožily svých prvních narozenin. Novorozenecká úmrtnost (1,4 zemřelých do 28 dnů na 1 000 živě narozených) i kojenecká úmrtnost (1,4 zemřelých do 1 roku na 1 000 živě narozených) byly v kraji nižší než v ČR celkem.

Do Plzeňského kraje se za tři měsíce od počátku roku 2018 přistěhovalo 2 142 osob, což bylo o 574 osob více než v předchozím roce. Z ostatních krajů v ČR se přistěhovalo 1 010 osob a 1 132 osob ze zahraničí. Za stejné období se z kraje vystěhovalo 1 092 osob (o 103 více než vloni), z toho 78,2 % do ostatních krajů v ČR a 21,8 % do zahraničí.

V kraji bylo během 1. čtvrtletí uzavřeno 193 sňatků, tedy o 8 více než ve stejném období roku 2017. Pro 62,7 % ženichů respektive pro 55,4 % nevěst to byl první sňatek. Ve stejném období bylo rozvedeno 300 manželství, což je o 49 méně než za předchozí období. V 31,0 % případů bylo manželství ukončeno na návrh ženy a v 56,7 % případů bylo rozvedeno manželství s nezletilými dětmi.

 

Graf: Přírůstek/úbytek obyvatelstva v okresech Plzeňského kraje v 1. čtvrtletí 2018

 

Tabulka: Obyvatelstvo v Plzeňském kraji v 1. čtvrtletí (absolutně, relativně, meziroční změny)

 

Tabulka: Pohyb obyvatelstva v Plzeňském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2018

 

 Kartogram: Přírůstek obyvatel stěhováním v okresech Plzeňského kraje v 1. čtvrtletí 2018

Kartogram: Zemřelí v okresech Plzeňského kraje v 1. čtvrtletí 2018

 

Kontakt:

Mgr. Tereza Mildorfová
Krajská správa ČSÚ v Plzni
T: 377 612 108
E-mail: tereza.mildorfova@czso.cz