Obyvatelstvo v Plzeňském kraji v 1. čtvrtletí 2017

 

Počet obyvatel v kraji v 1. čtvrtletí 2017 vzrostl o 221 osob. Na zvýšeném počtu obyvatel se podílel pouze přírůstek stěhováním, počet zemřelých byl opět vyšší než počet narozených. Meziročně poklesl pouze počet sňatků, zvýšil se naopak počet živě narozených, zemřelých, přistěhovalých a vystěhovalých.

Na základě předběžných výsledků žilo na území Plzeňského kraje k 31. březnu 2017 celkem 578 850 obyvatel, za 3 měsíce tak počet obyvatel vzrostl o 221 osob. Nárůst byl způsoben převyšujícím počtem přistěhovalých nad vystěhovalými o 598 osob. Tento trend můžeme sledovat v Plzeňském kraji již sedmým rokem. Přestože došlo v Plzeňském kraji k celkovému nárůstu počtu obyvatel, 1 okres v kraji vykazoval pokles, a to okres Klatovy o 75 osob. Nejvíce obyvatel (121) naopak přibylo v okrese Plzeň-město. Počet zemřelých bohužel tentokrát převažoval nad počtem živě narozených ve všech okresech i v kraji celkem.

 

Tabulka: Počet obyvatel v Plzeňském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2017

 

V kraji se za 1. čtvrtletí 2017 živě narodilo 1 435 dětí, což je jen o 9 dětí více než za stejné období předchozího roku. Zpravidla se rodí více chlapců než děvčat, ale tentokrát se to potvrdilo jen ve 4 okresech kraje (Klatovy, Plzeň-jih, Rokycany a Tachov). Holčičky převažovaly nad chlapci na Domažlicku, v okresech Plzeň-město a Plzeň-sever i v kraji celkem (o 1 holčičku více).

Prvorozené děti tvořily 50,9 % všech živě narozených dětí, druhorozené 36,2 % a 185 dětí bylo pro matku již třetím či dalším dítětem. Mimo manželství se od počátku roku narodilo 724 dětí, tedy 50,5 % živě narozených. Nejvyššího podílu narozených mimo manželství bylo v rámci kraje dosaženo v okrese Plzeň-jih (54,8 %), nejnižšího naopak v Plzni-městě (46,2 %).

V 1. čtvrtletí 2017 zemřelo v kraji 1 812 mužů a žen, tedy o 241 osob více než za stejné období minulého roku. Nejvíce osob umírá ve věku 80 až 89 let (36,0 %) a ve věku 70 až 79 let (25,1 %). Mezi zemřelými byly i 3 děti, které se nedožily svých prvních narozenin. Novorozenecká (0,7 zemřelých do 28 dnů na 1 000 živě narozených) i kojenecká úmrtnost (2,1 zemřelých do 1 roku na 1 000 živě narozených) byly opět pod úrovní ČR.

 

Graf: Živě narození a podíl narozených mimo manželství v okresech Plzeňského kraje v 1. čtvrtletí 2017

 

Tabulka: Pohyb obyvatelstva v Plzeňském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2017

 

Do Plzeňského kraje se za 3 měsíce od počátku roku 2017 přistěhovalo 1 677 osob, což bylo o 18 osob více než v předchozím roce. Z ostatních krajů v ČR se přistěhovalo 901 osob a 776 osob ze zahraničí. Za stejné období se z kraje vystěhovalo 1 079 osob, z toho 76,3 % do ostatních krajů v ČR a 23,7 % do zahraničí.

Graf: Přírůstek/úbytek obyvatelstva v okresech Plzeňského kraje v 1. čtvrtletí 2017

 

Tabulka: Pohyb obyvatelstva v Plzeňském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí

 

V kraji bylo v 1. čtvrtletí 2017 uzavřeno 171 sňatků, meziročně o 20 méně. Pro 63,7 % ženichů respektive pro 64,9 % nevěst to byl první sňatek. Informace o rozvodech za 1. čtvrtletí 2017 nejsou vůbec k dispozici z důvodu významné neúplnosti dat poskytnutých Ministerstvem spravedlnosti ČR.

Za první tři měsíce roku 2017 bylo v Plzeňském kraji evidováno 493 potratů, z toho 48,7 % představovala umělá přerušení těhotenství. Údaje o potratech nejsou srovnatelné s obdobím 2016 z důvodu neposkytnutí údajů o všech provedených potratech některými zdravotnickými zařízeními.

Mapa: Přirozený přírůstek obyvatel v okresech Plzeňského kraje v 1. čtvrtletí 2017

Mapa: Přírůstek obyvatel stěhováním v okresech Plzeňského kraje v 1. čtvrtletí 2017