Obyvatelstvo v Plzeňském kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2016

 

Počet obyvatel v kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2016 vzrostl o 1 994 osob. Na zvýšeném počtu obyvatel se podílel pouze přírůstek stěhováním, počet zemřelých byl opět vyšší než počet narozených. Meziročně poklesl počet rozvodů a zemřelých, zvýšil se naopak počet sňatků, živě narozených, přistěhovalých i vystěhovalých.

Na základě předběžných výsledků žilo na území Plzeňského kraje k 31. prosinci 2016 celkem 578 629 obyvatel, za 12 měsíců tak počet obyvatel vzrostl o 1 994 osob. Nárůst byl způsoben převyšujícím počtem přistěhovalých nad vystěhovalými o 2 207 osob. Tento trend můžeme sledovat v Plzeňském kraji již šestým rokem. Počet zemřelých převyšoval nad počtem živě narozených v pěti okresech kraje (kromě Domažlicka a Tachovska) a v šesti okresech došlo k celkovému nárůstu počtu obyvatel. Tentokrát pouze na Klatovsku počet obyvatel klesal, dokonce převažovali i vystěhovalí nad přistěhovalými.

 

Tabulka: Počet obyvatel v Plzeňském kraji a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí 2016

 

 Graf: Pohyb obyvatelstva v okresech Plzeňského kraje v 1. až 4. čtvrtletí 2016

V kraji se za celý rok 2016 živě narodilo 5 940 dětí, což je o 79 dětí více než v předchozím roce. Zpravidla se rodí více chlapců než děvčat, což se potvrdilo v kraji i v okresech Domažlice, Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever a Tachov. Holčičky převažovaly nad chlapci jen na Klatovsku a Rokycansku.

Prvorozené děti tvořily 49,1 % všech živě narozených dětí, druhorozené 36,8 % a 833 dětí bylo pro matku již třetím či dalším dítětem. Mimo manželství se od počátku roku narodilo 3 001 dětí, tedy 50,5 % živě narozených. Nejvyššího podílu narozených mimo manželství bylo v rámci kraje dosaženo na Tachovsku (59,1 %), nejnižšího naopak v okrese Plzeň-město (47,5 %).

 

Graf: Živě narození a podíl narozených mimo manželství v okresech Plzeňského kraje v 1. až 4. čtvrtletí 2016

 

 Tabulka: Pohyb obyvatelstva v Plzeňském kraji a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí 2016

V 1. až 4. čtvrtletí 2016 zemřelo v kraji 6 153 mužů a žen, tedy o 154 osob méně než za stejné období minulého roku. Nejvíce osob umírá ve věku 80 až 89 let (34,5 %) a ve věku 70 až 79 let (26,5 %). Mezi zemřelými byly i 3 děti ve věku 1 až 14 let a 13 dětí, které se nedožily svých prvních narozenin. Novorozenecká úmrtnost (1,2 zemřelých do 28 dnů na 1 000 živě narozených) i kojenecká úmrtnost (2,2 zemřelých do 1 roku na 1 000 živě narozených) byly značně pod úrovní ČR. Novorozenecká úmrtnost byla dokonce druhá nejnižší mezi kraji ČR.

Do Plzeňského kraje se v roce 2016 přistěhovalo 6 189 osob, což bylo o 595 osob více než v předchozím roce. Z ostatních krajů v ČR se přistěhovalo 3 825 osob a 2 364 osob ze zahraničí. Nejčastěji k nám z ciziny přicházeli Slováci, Ukrajinci a Bulhaři. Vzrostl také počet vystěhovalých (o 8,9 %), za stejné období se z kraje vystěhovalo 3 982 osob, z toho 81,4 % do ostatních krajů v ČR a 18,6 % do zahraničí. Z našeho kraje nejvíce odcházeli do ciziny Ukrajinci a Vietnamci. Pozitivní trend kladného migračního salda se v rámci kraje projevil ve všech okresech kromě Klatov.

 

Graf: Přírůstek/úbytek obyvatelstva v okresech Plzeňského kraje v 1. až 4. čtvrtletí 2016

 

Tabulka: Pohyb obyvatelstva v Plzeňském kraji v 1. až 4. čtvrtletí

 

V kraji bylo v 1. až 4. čtvrtletí 2016 uzavřeno 2 857 sňatků, meziročně o 219 více. Za stejné období bylo rozvedeno 1 380 manželství, což je o 82 méně než v roce 2015. V 37,1 % případů bylo manželství ukončeno na návrh ženy a v 58,9 % případů bylo rozvedeno manželství s nezletilými dětmi.

 

Kartogram: Živě narození v okresech Plzeňského kraje v 1. až 4. čtvrtletí 2016

Kartogram: Přistěhovalí z ciziny podle státního občanství do okresů Plzeňského kraje v 1. až 4. čtvrtletí 2016