Obyvatelstvo v Plzeňském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2021 (předběžné údaje)

 

Počet obyvatel v kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2021 poklesl. Kladný celkový přírůstek byl zaznamenán pouze v okresech Plzeň-sever a Rokycany. Meziročně poklesl počet rozvodů, zvýšil se naopak počet sňatků, živě narozených, zemřelých, přistěhovalých a vystěhovalých.

Na základě předběžných výsledků žilo na území Plzeňského kraje k 30. září 2021 celkem 590 250 obyvatel, za devět měsíců tak počet obyvatel poklesl o 791 osob. Pokles byl způsoben převyšujícím počtem zemřelých nad živě narozenými o 1 495 osob. V kraji došlo k celkovému poklesu počtu obyvatel v 5 okresech ze 7, nárůst byl zaznamenán v okresech Plzeň-sever (o 493 osob) a Rokycany (o 210 osob). Nejvíce obyvatel (573) ubylo v okrese Plzeň-město, nejméně (13 osob) naopak v okrese Domažlice. Počet zemřelých převažoval nad počtem živě narozených ve všech okresech regionu.

Tabulka: Počet obyvatel v Plzeňském kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2021 (předběžné údaje)

 

Graf: Přírůstek/úbytek obyvatelstva v okresech Plzeňského kraje v 1. až 3. čtvrtletí 2021

V kraji se za 1. až 3. čtvrtletí 2021 živě narodilo 4 490 dětí, což je o 34 dětí více než za stejné období předchozího roku. Zpravidla se rodí více chlapců než děvčat, tentokrát se to potvrdilo pouze ve třech okresech kraje ze sedmi. Děvčata převažovala nad chlapci v okresech Domažlice, Klatovy, Plzeň-jih a Tachov. Prvorozené děti tvořily 45,8 % všech živě narozených dětí, druhorozené 39,6 % a 655 dětí bylo pro matku již třetím či dalším dítětem. Mimo manželství se od počátku roku narodilo 2 224 dětí, tedy 49,5 % živě narozených. Nejvyššího podílu dětí narozených mimo manželství bylo v rámci kraje dosaženo v okrese Tachov (56,3 %), nejnižšího naopak v Plzni-městě (45,7 %).

V 1. až 3. čtvrtletí 2021 zemřelo v kraji 5 985 mužů a žen, tedy o 1 211 osob více než za stejné období minulého roku. Nejvíce osob umírá ve věku 70–79 let (32,0 %) a ve věku 80–89 let (30,6 %). Mezi zemřelými bylo i 7 dětí, které se nedožily svých prvních narozenin. Novorozenecká úmrtnost (0,9 zemřelých do 28 dnů na 1 000 živě narozených) byla pod úrovní ČR (1,4), kojenecká úmrtnost (1,6 zemřelých do 1 roku na 1 000 živě narozených) byla taktéž pod úrovní ČR (2,1).

Tabulka: Pohyb obyvatelstva v Plzeňském kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2021 (předběžné údaje)

Do Plzeňského kraje se za devět měsíců od počátku roku 2021 přistěhovalo 6 874 osob, což bylo o 1 274 osob více než v předchozím roce. Z ostatních krajů v ČR se přistěhovalo 3 131 osob a 3 743 osob ze zahraničí. Za stejné období se z kraje vystěhovalo1 6 170 osob.

Graf: Živě narození a podíl narozených mimo manželství v okresech Plzeňského kraje v 1. až 3. čtvrtletí 2021

V kraji bylo v 1. až 3. čtvrtletí 2021 uzavřeno 2 257 sňatků, meziročně o 124 více. Pro 74,5 % ženichů respektive pro 72,8 % nevěst to byl první sňatek. Za stejné období bylo rozvedeno 874 manželství, což je o 7 méně než za předchozí období. V 31,2 % případů bylo manželství ukončeno na návrh ženy a v 63,3 % případů bylo rozvedeno manželství s nezletilými dětmi.

Graf: Sňatky a rozvody v okresech Plzeňského kraje v 1. až 3. čtvrtletí 2021

Tabulka: Obyvatelstvo Plzeňského kraje v 1. až 3. čtvrtletí (absolutně, relativně, meziroční změny)

Kartogram: Přirozený přírůstek/úbytek obyvatel v okresech Plzeňského kraje v 1. až 3. čtvrtletí 2021

Kartogram: Přírůstek/úbytek obyvatel stěhováním v okresech Plzeňského kraje v 1. až 3. čtvrtletí 2021

____________________________________________

1 V letech 2020 a 2021 docházelo k aktualizacím údajů v informačním systému CIS v návaznosti na novelizaci zákona o pobytu cizinců na území České republiky z roku 2019, která mj. omezila osvědčení o registraci pobytu (dříve označované jako potvrzení o přechodném pobytu) občana Evropské unie a jeho rodinných příslušníků na dobu platnosti 10 let. Docházelo tak k ukončování pobytu osob, které měly potvrzení o přechodném pobytu delší než 10 let a zároveň jim nebylo vydáno potvrzení (osvědčení) nové. Tyto aktualizace přitom nebyly centralizované, jejich časování a intenzita se lišily regionálně (v datech za rok 2021 se projevily zejména v srpnu). Z pohledu statistiky jsou přitom veškeré osoby, které přestanou figurovat v CIS, považovány za osoby vystěhovalé.

 

Kontakt:

Ing. Lenka Hamouzová
Krajská správa ČSÚ v Plzni
T: 377 612 145
E-mail: lenka.hamouzova@czso.cz

 

  • Obyvatelstvo v Plzeňském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2021 (aktualita v pdf)
  • Přirozený přírůstek/úbytek obyvatel v okresech Plzeňského kraje v 1. až 3. čtvrtletí 2021 (kartogram)
  • Přírůstek/úbytek obyvatel stěhováním v okresech Plzeňského kraje v 1. až 3. čtvrtletí 2021 (kartogram)
  • Počet obyvatel v Plzeňském kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2021 (tabulka)
  • Pohyb obyvatelstva v Plzeňském kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2021 (tabulka)
  • Obyvatelstvo Plzeňského kraje v 1. až 3. čtvrtletí - meziroční změny (tabulka)