Obyvatelstvo v Plzeňském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2018

 

Počet obyvatel v kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2018 vzrostl o 2 870 osob. Na zvýšeném počtu obyvatel se podílel pouze přírůstek stěhováním, počet zemřelých byl opět vyšší než počet narozených. Meziročně poklesl pouze počet vystěhovalých, zvýšil se naopak počet sňatků, rozvodů, živě narozených, zemřelých i přistěhovalých.

Na základě předběžných výsledků žilo na území Plzeňského kraje k 30. září 2018 celkem 583 686 obyvatel, za devět měsíců tak počet obyvatel vzrostl o 2 870 osob. Nárůst byl způsoben převyšujícím počtem přistěhovalých nad vystěhovalými o 2 965 osob. Tento trend můžeme sledovat v Plzeňském kraji již osmým rokem. K celkovému nárůstu počtu obyvatel tentokrát došlo v kraji i ve všech sedmi okresech. Nejvíce obyvatel (1 310) přibylo v okrese Plzeň-město, nejméně (40) naopak v okrese Klatovy. Počet zemřelých převažoval nad počtem živě narozených ve čtyřech okresech ze sedmi (Domažlice, Klatovy, Plzeň-jih a Rokycany) a i v kraji celkem.

 

Tabulka: Počet obyvatel v Plzeňském kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2018

 

Graf: Sňatky a rozvody v okresech Plzeňského kraje v 1. až 3. čtvrtletí 2018

V kraji se za 1. až 3. čtvrtletí 2018 živě narodilo 4 654 dětí, což je o 4 děti více než za stejné období předchozího roku. Zpravidla se rodí více chlapců než děvčat, tentokrát se to potvrdilo v šesti okresech kraje ze sedmi. Holčičky převažovaly nad chlapci jen v okrese Tachov.

Prvorozené děti tvořily 49,7 % všech živě narozených dětí, druhorozené 37,2 % a 612 dětí bylo pro matku již třetím či dalším dítětem. Mimo manželství se od počátku roku narodilo 2 419 dětí, tedy 52,0 % živě narozených. Nejvyššího podílu narozených mimo manželství bylo v rámci kraje dosaženo v okrese Tachov (64,7 %), nejnižšího naopak v Plzni-městě (54,2 %).

V 1. až 3. čtvrtletí 2018 zemřelo v kraji 4 749 mužů a žen, tedy o 132 osob více než za stejné období minulého roku. Nejvíce osob umírá ve věku 80–89 let (31,5 %) a ve věku 70–79 let (27,5 %). Mezi zemřelými bylo i 7 dětí, které se nedožily svých prvních narozenin. Novorozenecká (1,1 zemřelých do 28 dnů na 1 000 živě narozených) i kojenecká úmrtnost (1,5 zemřelých do 1 roku na 1 000 živě narozených) byly tentokrát pod úrovní ČR.

 

Tabulka: Pohyb obyvatelstva v Plzeňském kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2018

 

Do Plzeňského kraje se za devět měsíců od počátku roku 2018 přistěhovalo 6 120 osob, což bylo o 943 osob více než v předchozím roce. Z ostatních krajů v ČR se přistěhovalo 3 034 osob a 3 086 osob ze zahraničí. Za stejné období se z kraje vystěhovalo 3 155 osob, z toho 79,6 % do ostatních krajů v ČR a 20,4 % do zahraničí.

 

Graf: Živě narození a podíl narozených mimo manželství v okresech Plzeňského kraje v 1. až 3. čtvrtletí 2018 

 

Tabulka: Obyvatelstvo Plzeňského kraje v 1. až 3. čtvrtletí

  

V kraji bylo v 1. až 3. čtvrtletí 2018 uzavřeno 2 696 sňatků, meziročně o 165 více. Pro 75,2 % ženichů respektive pro 74,9 % nevěst to byl první sňatek. Za stejné období bylo rozvedeno 1 046 manželství, což je o 57 více než za předchozí období. V 30,5 % případů bylo manželství ukončeno na návrh ženy a v 57,8 % případů bylo rozvedeno manželství s nezletilými dětmi.

 

Kartogram: Přirozený přírůstek obyvatel v okresech Plzeňského kraje v 1. až 3. čtvrtletí 2018

 

Kontakt:

Mgr. Tereza Mildorfová
Krajská správa ČSÚ v Plzni
T: 377 612 108
E-mail: tereza.mildorfova@czso.cz