Obyvatelstvo v Plzeňském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2017

 

Počet obyvatel v kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2017 vzrostl o 1 492 osob. Na zvýšeném počtu obyvatel se podílel pouze přírůstek stěhováním, počet zemřelých byl opět vyšší než počet narozených. Meziročně poklesl pouze počet rozvodů, zvýšil se naopak počet sňatků, živě narozených, zemřelých, přistěhovalých i vystěhovalých.

Na základě předběžných výsledků žilo na území Plzeňského kraje k 30. září 2017 celkem 580 121 obyvatel, za devět měsíců tak počet obyvatel vzrostl o 1 492 osob. Nárůst byl způsoben převyšujícím počtem přistěhovalých nad vystěhovalými o 1 519 osob. Tento trend můžeme sledovat v Plzeňském kraji již sedmým rokem. Přestože došlo v Plzeňském kraji k celkovému nárůstu počtu obyvatel, jeden okres v kraji vykazoval pokles, a to okres Klatovy o 118 osob. Nejvíce obyvatel (360) naopak přibylo v okrese Plzeň-město. Počet zemřelých tentokrát převažoval nad počtem živě narozených ve třech okresech ze sedmi (Domažlice, Klatovy a Rokycany) a i v kraji celkem.

 

Tabulka: Počet obyvatel v Plzeňském kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2017

 

Graf: Pohyb obyvatelstva v okresech Plzeňského kraje v 1. až 3. čtvrtletí 2017

 

V kraji se za 1. až 3. čtvrtletí 2017 živě narodilo 4 574 dětí, což je o 39 dětí více než za stejné období předchozího roku. Zpravidla se rodí více chlapců než děvčat, tentokrát se to potvrdilo v šesti okresech kraje ze sedmi. Holčičky převažovaly nad chlapci jen v okrese Plzeň-město.

Prvorozené děti tvořily 50,0 % všech živě narozených dětí, druhorozené 36,5 % a 615 dětí bylo pro matku již třetím či dalším dítětem. Mimo manželství se od počátku roku narodilo 2 295 dětí, tedy 50,2 % živě narozených. Nejvyššího podílu narozených mimo manželství bylo v rámci kraje dosaženo v okrese Tachov (57,6 %), nejnižšího naopak v Plzni-městě (47,6 %).

V 1. až 3. čtvrtletí 2017 zemřelo v kraji 4 601 mužů a žen, tedy o 32 osob více než za stejné období minulého roku. Nejvíce osob umírá ve věku 80 až 89 let (34,7 %) a ve věku 70 až 79 let (25,9 %). Mezi zemřelými bylo i 16 dětí, které se nedožily svých prvních narozenin. Novorozenecká (2,4 zemřelých do 28 dnů na 1 000 živě narozených) i kojenecká úmrtnost (3,5 zemřelých do 1 roku na 1 000 živě narozených) byly tentokrát nad úrovní ČR.

 

Tabulka: Pohyb obyvatelstva v Plzeňském kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2017

 

Do Plzeňského kraje se za devět měsíců od počátku roku 2017 přistěhovalo 5 253 osob, což bylo o 517 osob více než v předchozím roce. Z ostatních krajů v ČR se přistěhovalo 2 872 osob a 2 381 osob ze zahraničí. Za stejné období se z kraje vystěhovalo 3 734 osob, z toho 63,9 % do ostatních krajů v ČR a 36,1 % do zahraničí.

 

Graf: Přírůstek/úbytek obyvatelstva v okresech Plzeňského kraje v 1. až 3. čtvrtletí 2017

 

Tabulka: Obyvatelstvo Plzeňského kraje v 1. až 3. čtvrtletí

 

V kraji bylo v 1. až 3. čtvrtletí 2017 uzavřeno 2 492 sňatků, meziročně o 36 více. Pro 77,2 % ženichů respektive pro 78,9 % nevěst to byl první sňatek. Za stejné období bylo rozvedeno 993 manželství, což je o 57 méně než za předchozí období. V 32,9 % případů bylo manželství ukončeno na návrh ženy a v 56,0 % případů bylo rozvedeno manželství s nezletilými dětmi.

Za prvních devět měsíce roku 2017 bylo v Plzeňském kraji evidováno 1 510 potratů, z toho 49,0 % představovala umělá přerušení těhotenství. Oproti loňskému roku tak počet potratů vzrostl o 99.

 

Kartogram: Živě narození v okresech Plzeňského kraje v 1. až 3. čtvrtletí 2017

Kartogram: Zemřelí v okresech Plzeňského kraje v 1. až 3. čtvrtletí 2017