Obyvatelstvo v Plzeňském kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2019 (předběžné údaje)

 

Počet obyvatel v kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2019 vzrostl o 2 738 osob. Na zvýšeném počtu obyvatel se podílela pouze migrace, přičemž 60 % přistěhovalých byli cizinci. Přirozený přírůstek byl zaznamenán jen v okrese Tachov. Meziročně poklesl počet rozvodů, živě narozených a zemřelých, zvýšil se naopak počet sňatků, přistěhovalých a vystěhovalých.

Na základě předběžných výsledků žilo na území Plzeňského kraje k 30. červnu 2019 celkem 587 410 obyvatel, za šest měsíců tak počet obyvatel vzrostl o 2 738 osob. Nárůst byl způsoben převyšujícím počtem přistěhovalých nad vystěhovalými o 3 003 osob. Tento trend můžeme sledovat v Plzeňském kraji již devátým rokem. V Plzeňském kraji došlo k celkovému nárůstu počtu obyvatel ve všech okresech. Nejvíce obyvatel (1 446) přibylo v okrese Plzeň-město. Počet zemřelých převažoval nad počtem živě narozených v celém kraji i v jeho šesti okresech, pouze v sedmém okrese Tachov se narodilo o 27 osob více než zemřelo.

 

V kraji se za 1. až 2. čtvrtletí 2019 živě narodilo 2 923 dětí, což je o 107 dětí méně než za stejné období předchozího roku. Zpravidla se rodí více chlapců než děvčat, tentokrát se to ale potvrdilo jen ve třech okresech kraje ze sedmi. Holčičky převažovaly nad chlapci v okresech Domažlice, Klatovy, Plzeň-jih a Tachov.

Prvorozené děti tvořily 45,4 % všech živě narozených dětí, druhorozené 41,9 % a 372 dětí bylo pro matku již třetím či dalším dítětem. Mimo manželství se za celé dané období narodilo 1 440 dětí, tedy 49,3 % živě narozených. Nejvyššího podílu narozených mimo manželství bylo v rámci kraje dosaženo v okrese Tachov (56,6 %), nejnižšího naopak v Plzni-městě (45,3 %).

 

V 1. až 2. čtvrtletí 2019 zemřelo v kraji 3 188 mužů a žen, tedy o 63 osob méně než za stejné období minulého roku. Nejvíce osob umírá ve věku 80–89 let (33,6 %) a ve věku 70–79 let (28,5 %). Mezi zemřelými bylo i 5 dětí, které se nedožily svých prvních narozenin. Novorozenecká úmrtnost (1,7 zemřelých do 28 dnů na 1 000 živě narozených) byla v kraji podstatně nižší než v ČR celkem. Oproti tomu kojenecká úmrtnost (1,7 zemřelých do 1 roku na 1 000 živě narozených) byla téměř srovnatelná s republikovou hodnotou.

Do Plzeňského kraje se za šest měsíců od počátku roku 2019 přistěhovalo 5 153 osob, což bylo o 1 138 osob více než v předchozím roce. Z ostatních krajů v ČR se přistěhovalo 2 061 osob a 3 092 osob ze zahraničí. Za stejné období se z kraje vystěhovalo 2 150 osob (o 141 více než vloni), z toho 73,9 % do ostatních krajů v ČR a 26,1 % do zahraničí.

V kraji bylo během 1. až 2. čtvrtletí uzavřeno 1 181 sňatků, tedy o 10 více než ve stejném období roku 2018. Pro 76,0 % ženichů respektive pro 74,9 % nevěst to byl první sňatek. Ve stejném období bylo rozvedeno 653 manželství, což je o 42 méně než za předchozí období. Ve 30,0 % případů bylo manželství ukončeno na návrh ženy a v 58,2 % případů bylo rozvedeno manželství s nezletilými dětmi.

  

 

 

 

Kontakt:

Ing. Lenka Hamouzová
Krajská správa ČSÚ v Plzni
T: 377 612 145
E-mail: lenka.hamouzova@czso.cz

  • Obyvatelstvo v Plzeňském kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2019 (aktualita v pdf)
  • Přirozený přírůstek obyvatel v okresech Plzeňského kraje v 1. pololetí 2019 (kartogram)
  • Přírůstek obyvatel stěhováním v okresech Plzeňského kraje v 1. pololetí 2019 (kartogram)
  • Počet obyvatel v Plzeňském kraji a jeho okresech za 1. pololetí 2019 (tabulka)
  • Obyvatelstvo Plzeňského kraje za 1. pololetí - meziroční změny (tabulka)
  • Pohyb obyvatelstva v Plzeňském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2019 (tabulka)