Obyvatelstvo v Plzeňském kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2018

 

Počet obyvatel v kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2018 vzrostl o 1 718 osob. Na zvýšeném počtu obyvatel se podílel pouze přírůstek stěhováním, počet zemřelých byl opět vyšší než počet narozených. Meziročně poklesl počet rozvodů, živě narozených, zemřelých a vystěhovalých, zvýšil se naopak pouze počet sňatků a přistěhovalých.

Na základě předběžných výsledků žilo na území Plzeňského kraje k 30. červnu 2018 celkem 582 534 obyvatel, za šest měsíců tak počet obyvatel vzrostl o 1 718 osob. Nárůst byl způsoben převyšujícím počtem přistěhovalých nad vystěhovalými o 1 975 osob. Tento trend můžeme sledovat v Plzeňském kraji již osmým rokem. Přestože došlo v Plzeňském kraji k celkovému nárůstu počtu obyvatel, jeden okres v kraji vykazoval pokles, a to okres Klatovy (o 8 osob). Nejvíce obyvatel (903) naopak přibylo v okrese Plzeň-město. Počet zemřelých převažoval nad počtem živě narozených v celém kraji i v jeho šesti okresech, pouze v sedmém okrese Tachov se narodilo o 3 osoby více než zemřelo.

 

Tabulka: Počet obyvatel v Plzeňském kraji a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2018

 

Graf: Sňatky a rozvody v okresech Plzeňského kraje v 1. až 2. čtvrtletí 2018

 

V kraji se za 1. až 2. čtvrtletí 2018 živě narodilo 2 970 dětí, což je o 36 dětí méně než za stejné období předchozího roku. Zpravidla se rodí více chlapců než děvčat, tentokrát se to ale potvrdilo jen ve čtyřech okresech kraje ze sedmi. Holčičky převažovaly nad chlapci v okresech Plzeň-jih, Rokycany a Tachov.

Prvorozené děti tvořily 49,1 % všech živě narozených dětí, druhorozené 37,8 % a 389 dětí bylo pro matku již třetím či dalším dítětem. Mimo manželství se za celé dané období narodilo 1 521 dětí, tedy 51,2 % živě narozených. Nejvyššího podílu narozených mimo manželství bylo v rámci kraje dosaženo v okrese Tachov (62,9 %), nejnižšího naopak v Plzni-městě (44,4 %).

 

Graf: Živě narození a podíl narozených mimo manželství v okresech Plzeňského kraje v 1. až 2. čtvrtletí 2018

 

V 1. až 2. čtvrtletí 2018 zemřelo v kraji 3 227 mužů a žen, tedy o 12 osob méně než za stejné období minulého roku. Nejvíce osob umírá ve věku 80–89 let (31,8 %) a ve věku 70–79 let (27,9 %). Mezi zemřelými bylo i 5 dětí, které se nedožily svých prvních narozenin. Novorozenecká úmrtnost (1,0 zemřelých do 28 dnů na 1 000 živě narozených) i kojenecká úmrtnost (1,7 zemřelých do 1 roku na 1 000 živě narozených) byly v kraji podstatně nižší než v ČR celkem.

Do Plzeňského kraje se za šest měsíců od počátku roku 2018 přistěhovalo 4 114 osob, což bylo o 751 osob více než v předchozím roce. Z ostatních krajů v ČR se přistěhovalo 1 935 osob a 2 179 osob ze zahraničí. Za stejné období se z kraje vystěhovalo 2 139 osob (o 392 méně než vloni), z toho 78,5 % do ostatních krajů v ČR a 21,5 % do zahraničí.

V kraji bylo během 1. až 2. čtvrtletí uzavřeno 1 124 sňatků, tedy o 129 více než ve stejném období roku 2017. Pro 72,1 % ženichů respektive pro 72,0 % nevěst to byl první sňatek. Ve stejném období bylo rozvedeno 677 manželství, což je o 12 méně než za předchozí období. V 29,7 % případů bylo manželství ukončeno na návrh ženy a v 59,2 % případů bylo rozvedeno manželství s nezletilými dětmi.
 

Graf: Přírůstek/úbytek obyvatelstva v okresech Plzeňského kraje v 1. až 2. čtvrtletí 2018

 

Tabulka: Obyvatelstvo Plzeňského kraje v 1. až 2. čtvrtletí (absolutně, relativně, meziroční změny)

 

Tabulka: Pohyb obyvatelstva v Plzeňském kraji a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2018

 

Mapa: Přirozený přírůstek obyvatel v okresech Plzeňského kraje v 1. až 2. čtvrtletí 2018

Mapa: Přírůstek obyvatel stěhováním v okresech Plzeňského kraje v 1. až 2. čtvrtletí 2018

Kontakt:

Mgr. Tereza Mildorfová
Krajská správa ČSÚ v Plzni
T: 377 612 108
E-mail: tereza.mildorfova@czso.cz