Obyvatelstvo v Plzeňském kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2017

 

Počet obyvatel v kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2017 vzrostl o 500 osob. Na zvýšeném počtu obyvatel se podílel pouze přírůstek stěhováním, počet zemřelých byl opět vyšší než počet narozených. Meziročně poklesl pouze počet sňatků, zvýšil se naopak počet živě narozených, zemřelých, přistěhovalých i vystěhovalých.

Na základě předběžných výsledků žilo na území Plzeňského kraje k 30. červnu 2017 celkem 579 129 obyvatel, za šest měsíců tak počet obyvatel vzrostl o 500 osob. Nárůst byl způsoben převyšujícím počtem přistěhovalých nad vystěhovalými o 775 osob. Tento trend můžeme sledovat v Plzeňském kraji již sedmým rokem. Přestože došlo v Plzeňském kraji k celkovému nárůstu počtu obyvatel, dva okresy v kraji vykazovaly pokles, a to okres Klatovy o 61 osob a Plzeň-město o 41 osob. Nejvíce obyvatel (178) naopak přibylo v okrese Rokycany. Počet zemřelých tentokrát převažoval nad počtem živě narozených v šesti okresech ze sedmi (kromě Tachova) a i v kraji celkem.

 

Tabulka: Počet obyvatel v Plzeňském kraji a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2017

 

Graf: Pohyb obyvatelstva v okresech Plzeňského kraje v 1. až 2. čtvrtletí 2017

V kraji se za 1. až 2. čtvrtletí 2017 živě narodilo 2 944 dětí, což je o 5 dětí více než za stejné období předchozího roku. Zpravidla se rodí více chlapců než děvčat, tentokrát se to potvrdilo v šesti okresech kraje ze sedmi. Holčičky převažovaly nad chlapci jen v okrese Plzeň-město.

Prvorozené děti tvořily 50,1 % všech živě narozených dětí, druhorozené 37,0 % a 378 dětí bylo pro matku již třetím či dalším dítětem. Mimo manželství se od počátku roku narodilo 1 474 dětí, tedy 50,1 % živě narozených. Nejvyššího podílu narozených mimo manželství bylo v rámci kraje dosaženo v okrese Tachov (57,2 %), nejnižšího naopak v Plzni-městě (47,0 %).

V 1. až 2. čtvrtletí 2017 zemřelo v kraji 3 219 mužů a žen, tedy o 111 osob více než za stejné období minulého roku. Nejvíce osob umírá ve věku 80 až 89 let (35,7 %) a ve věku 70 až 79 let (25,5 %). Mezi zemřelými bylo i 10 dětí, které se nedožily svých prvních narozenin. Novorozenecká (2,7 zemřelých do 28 dnů na 1 000 živě narozených) i kojenecká úmrtnost (3,4 zemřelých do 1 roku na 1 000 živě narozených) byly tentokrát nad úrovní ČR.

 

Tabulka: Pohyb obyvatelstva v Plzeňském kraji a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2017

 

Do Plzeňského kraje se za šest měsíců od počátku roku 2017 přistěhovalo 3 469 osob, což bylo o 344 osob více než v předchozím roce. Z ostatních krajů v ČR se přistěhovalo 1 881 osob a 1 588 osob ze zahraničí. Za stejné období se z kraje vystěhovalo 2 694 osob, z toho 58,4 % do ostatních krajů v ČR a 41,6 % do zahraničí.

 

Graf: Přírůstek/úbytek obyvatelstva v okresech Plzeňského kraje v 1. až 2. čtvrtletí 2017

 

Tabulka: Obyvatelstvo Plzeňského kraje v 1. až 2. čtvrtletí (absolutně, relativně, meziroční změny)

 

V kraji bylo v 1. až 2. čtvrtletí 2017 uzavřeno 958 sňatků, meziročně o 118 méně. Pro 75,2 % ženichů respektive pro 74,9 % nevěst to byl první sňatek. Informace o rozvodech za 1. až 2. čtvrtletí 2017 nejsou vůbec k dispozici z důvodu významné neúplnosti dat poskytnutých Ministerstvem spravedlnosti ČR.

Za prvních šest měsíce roku 2017 bylo v Plzeňském kraji evidováno 1 049 potratů, z toho 51,4 % představovala umělá přerušení těhotenství. Údaje o potratech nejsou srovnatelné s obdobím 2016 z důvodu neposkytnutí údajů o všech provedených potratech některými zdravotnickými zařízeními.

 

Kartogram: Živě narození v okresech Plzeňského kraje v 1. až 2. čtvrtletí 2017

Kartogram: Celkový přírůstek/úbytek obyvatel v okresech Plzeňského kraje v 1. až 2. čtvrtletí 2017