Nové volby do zastupitelstev obcí v Plzeňském kraji

 

Na 20. července 2013 byly vyhlášeny nové volby do obecních zastupitelstev celkem ve dvanácti obcích České republiky. V Plzeňském kraji se uskuteční volby v obcích Hejná, Javor a Maňovice v okrese Klatovy a v obci Chomle v okrese Rokycany.


V nadcházejících volbách v Plzeňském kraji kandiduje celkem 31 kandidátů. Největší možnost výběru budou mít voliči v obci Hejná, kde se o zvolení uchází 10 kandidátů. Naopak v obci Maňovice na Klatovsku kandiduje do pětičlenného zastupitelstva přesně 5 kandidátů.

Z celkového počtu kandidujících tvoří necelou třetinu ženy - 32,3 %. Nejstarším kandidátem je muž ve věku 75 let, naopak nejmladší jsou dvě ženy ve věku 30 let. Průměrný věk kandidujících je 49,3 roku. Nejnižší průměrný věk – 44,0 roku – mají kandidáti v obci Javor na Klatovsku, naopak nejvyšší – 58,9 let – v obci Chomle na Rokycansku. Celkově ve věku 30 až 40 let je 32,3 % a ve věku nad 60 let 29,0 % kandidátů. Ve všech čtyřech obcích jsou mezi kandidáty zastoupena obě pohlaví.

Při volbách obecních zastupitelstev v dotčených čtyřech obcích bylo při řádných volbách v roce 2010 nejvíce voličů zapsáno v obci Hejná v okrese Klatovy, a to 151. Naopak nejméně – pouze 32 – v Maňovicích na Klatovsku. Volební účast se v roce 2010 pohybovala většinou mezi 70 a 80 procenty. Nejvíce to bylo v obci Chomle na Rokycansku – 89,8 %. Naopak nejmenší zájem o volby byl v obci Hejná, kde přišlo k hlasovací schránce 70,2 % oprávněných voličů.

Zpracování výsledků zahájí Český statistický úřad po uzavření volebních místností na základě zápisů předaných okrskovými volebními komisemi v sobotu 20. července 2013 po 22. hodině. Výsledky voleb lze očekávat v neděli 21. července v ranních hodinách. Průběh i konečné výsledky voleb budou k dispozici tradičně na www.volby.cz, kde jsou již nyní k dispozici také kandidátní listiny a příslušné statistiky.

V úterý 23. července 2013 předloží ČSÚ zpracované výsledky a předepsanou závěrečnou zprávu k projednání Státní volební komisi. Schválené výsledky budou bezprostředně zveřejněny ve Sbírce zákonů ČR.


Kontakt:
Ing. Miloslav Chlad, Ph.D.
ředitel Krajské správy ČSÚ v Plzni
Tel.: 377 612 279
miloslav.chlad@czso.cz


  • tz_volby_plk.pdf