Návštěvnost Plzeňského kraje roste, pobyty se zkracují

 

11. května 2018

Od roku 2012 vzrostla návštěvnost Plzeňského kraje o více než čtvrtinu. Dosažená dynamika cestovního ruchu byla příznivě ovlivněna stále se rozšiřující nabídkou turistických atraktivit. Významným mezníkem bylo získání titulu Evropské hlavní město kultury 2015 pro Plzeň.

V roce 2017 přijelo do hromadných ubytovacích zařízení v Plzeňském kraji 751,6 tisíce hostů, což bylo meziročně o 13,9 % více. Zvýšený zájem byl zaznamenán u tuzemských (+ 15,6 %) i zahraničních návštěvníků (+ 10,7 %). Potvrdil se tak dlouhodobý příznivý vývoj cestovního ruchu v regionu, který disponuje bohatou nabídkou přírodních i kulturně-společenských atraktivit. Za posledních pět let návštěvnost kraje vzrostla o 26,3 %.

„Hosté vloni strávili v Plzeňském kraji celkem 1 850 tisíc nocí, tj. meziročně o 6,8 % více. Průměrný počet přenocování však oproti roku 2016 klesl. Delší charakter návštěv byl zřejmý v případě tuzemských hostů, u kterých doba pobytu v průměru vycházela na 2,7 přenocování na rozdíl od nerezidentů, kteří v kraji strávili jen 2,0 noci,“ uvedl Miloslav Chlad, ředitel Krajské správy ČSÚ v Plzni.

Plzeňský kraj se na návštěvnosti České republiky podílel pouze 3,8 %, což byl až šestý nejnižší podíl. K nejméně navštěvovaným regionům republiky patřil Pardubický kraj (2,3 %) a Kraj Vysočina (2,8 %). Naopak mezi nejnavštěvovanější kraje náleží již dlouhodobě Hl. město Praha (38,3 %), Jihomoravský (9,4 %) a Jihočeský kraj (7,8 %).

Z hlediska státního občanství zahraničních turistů převažují v Plzeňském kraji dlouhodobě Němci, kterých sem v roce 2017 díky geografické blízkosti i historickým vazbám zavítalo 118,1 tisíc, což bylo o 7,2 % meziročně více. Na druhé místo návštěvnosti se dostali hosté z Číny, kterých se v Plzeňském kraji ubytovalo 18,3 tisíce. Jejich podíl na celkovém počtu nerezidentů vzrostl ze 1,9 % v roce 2012 na 7,1 % v roce 2017. K dalším častým zahraničním návštěvníkům kraje patřili hosté ze sousedních zemí – Slovenska, Rakouska a Polska.

V roce 2017 nabízelo své služby turistům v Plzeňském kraji 507 hromadných ubytovacích zařízení, která disponovala kapacitou 10 077 pokojů a 27 503 lůžek. V kraji bylo rovněž 3 903 míst pro stany a karavany. S výjimkou míst pro stany a karavany byl mezi roky 2012 a 2017 zaznamenán pokles u všech indikátorů charakterizujících kapacity. Zvýšila se však míra obsazenosti. Využití pokojů dosáhlo 37,5 % a čisté využití lůžek 41,8 %.

 

Kontakt:

Miloslav Chlad
ředitel Krajské správy ČSÚ v Plzni
Tel.: 377 612 279
E-mail: miloslav.chlad@czso.cz

Stanislava Zychová
oddělení informačních služeb a správy registrů Krajské správy ČSÚ v Plzni
Tel.: 377 612 145
E-mail: stanislava.zychova@czso.cz