Mapy, kartogramy

 


  • Přirozený přírůstek obyvatel v obcích Plzeňského kraje v roce 2017
  • Přírůstek obyvatel stěhováním v obcích Plzeňského kraje v roce 2017
  • Podíl dětí ve věku 0–14 let v obcích Plzeňského kraje k 31. 12. 2017
  • Index stáří v obcích Plzeňského kraje k 31. 12. 2017
  • Průměrný věk v obcích Plzeňského kraje k 31. 12. 2017
  • Územní vývoj města Plzně