Kultura v regionálním pohledu

 

Regionálně členěná statistická data o kultuře lze rozčlenit do tří částí - data o veřejných knihovnách, návštěvnost památkových objektů a statistika kin. V roce 2017 fungovalo v Plzeňském kraji 49 kin, 507 veřejných knihoven (vč. poboček), 54 muzeí, galerií či památníků a 28 památkových objektů. Zatímco počet návštěvníků knihoven za poslední tři roky poklesl, počet návštěvníků muzeí kolísal a počet hostů na hradech a zámcích lehce stoupl. Nejvíce se pak v kraji zvýšila návštěvnost kin a i jejich celkový počet vzrostl.

 

Veřejné knihovny

K 31. 12. 2017 poskytovala veřejné knihovnické služby v České republice dle údajů Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu síť 5 339 knihoven, z toho nejvíce jich bylo ve Středočeském (789) a Jihomoravském (611) kraji. Plzeňský kraj se s počtem 464 knihoven zařadil na 5. nejvyšší místo v rámci ČR. Za posledních deset let ubylo nejvíce knihoven v krajích Jihočeském a Středočeském, v Plzeňském regionu jich je o 9 méně (8. místo) a jen ve třech krajích (Moravskoslezský, Zlínský a Hl. město Praha) jejich počet lehce stoupl. V celé republice byl zaznamenán úbytek počtu knihoven o 3,5 %.

 

Tabulka: Veřejné knihovny v Plzeňském kraji

 

Veřejnými knihovnami jsou v regionech krajské vědecké knihovny zřizované kraji a dále knihovny zřizované obcemi a městy. Lokálně vyčleněnou částí knihovny je pak pobočka, která je její organizační částí a pracuje pod jejím přímým vedením. V Plzeňském kraji bylo ke konci roku 2017 takovýchto poboček 43 a jejich počet se v desetileté časové řadě příliš neměnil. Všech 507 knihoven v kraji (vč. poboček) disponovalo ve stejném období více než 4,6 miliony knihovních jednotek a registrovalo se zde 84 tisíc čtenářů. Celkem zde bylo uskutečněno téměř 3,3 miliony výpůjček, tento počet od roku 2010 lehce klesá. V loňském roce navštívilo veřejné knihovny necelé 2,2 miliony návštěvníků a tento počet se mírně snižoval od roku 2013. Z celkového počtu návštěvníků knihoven bylo 46,4 % on-line hostů, což je 5. nejvyšší podíl mezi kraji. Nejvíce bylo on-line návštěvníků v kraji Hl. město Praha (86,2 %), nejméně pak na Vysočině (jen 28,4 %). Tento údaj se sleduje od roku 2009, kdy počet návštěvníků on-line služeb v Plzeňském kraji činil pouze 29,0 %. Podíl se zvyšoval až do roku 2013, kdy dosáhl maxima (51,8 %), dále pak postupně lehce klesá.

 

Kartogram: Veřejné knihovny a registrovaní čtenáři podle krajů v roce 2017

 

 

Návštěvnost památkových objektů

V roce 2017 bylo v Plzeňském kraji možné navštívit 31 muzeí a památníků, 3 galerie a 20 poboček muzeí a galerií. V těchto objektech jsme mohli shlédnout 112 expozic a 247 výstav, což využilo 480 tisíc osob. V porovnání s ostatními regiony se ten náš spolu s Hl. městem Prahou a Moravskoslezským krajem řadí na 6.–8. místo v součtu muzeí, galerií a památníků, nejvíce jich bylo ve Středočeském a nejméně v Karlovarském kraji. V desetiletém rozmezí počet návštěvníků těchto památkových objektů v našem regionu kolísal, nejvyšší byl v roce 2009 a 2015, kdy dosáhl téměř k hodnotě půl milionu. Nejnižší byl pak počet hostů památek v roce 2012, kdy dosáhl minima (jen 372 tisíc).

Počet hradů, zámků a ostatních památkových objektů Plzeňského regionu se od roku 2007 do roku 2014 téměř neměnil, až v posledních třech letech se zvýšil. Celkový počet návštěvníků těchto objektů se pohybuje kolem 570 tisíc, méně jich bylo v letech 2010–2014. V těchto objektech se pořádá v kraji mnoho kulturních akcí, nejvíce se jich konalo v roce 2013 a 2015, v posledních dvou letech se jejich počet snižuje.

 

Tabulka: Muzea, galerie, hrady a zámky v Plzeňském kraji

 

 Graf: Vývoj počtu kulturních zařízení v Plzeňském kraji

 

Kina

Unie filmových distributorů uvádí, že v našem regionu bylo k 31. 12. 2017 v provozu celkem 49 kin, z nichž 46,9 % tvořila kina letní, 28,6 % kina stálá a zbytek kina ostatní. Počet kin v kraji se v časové řadě od roku 2013 zvýšil o 7 zařízení a došlo také k nárůstu počtu diváků i představení. V rámci ČR se Plzeňský kraj v počtu kin zařadil na 8. místo, nejvíce jich bylo zaznamenáno v Moravskoslezském (81) a nejméně v Karlovarském (26) kraji. Vzhledem k neustále stoupajícímu technickému pokroku se také objevují zcela nové druhy kin (např. multikina, digitální kina) zvyšuje se kvalita a mění se formáty promítaných filmů. 

 

Tabulka: Kina v regionech (stav k 31. 12. 2017)

 

Graf: Vývoj počtu kin v Plzeňském kraji

 

Kontakt:

Mgr. Tereza Mildorfová
Krajská správa ČSÚ v Plzni
T: 377 612 108
E-mail: tereza.mildorfova@czso.cz

 

  • Kultura v regionálním pohledu