Krajská správa ČSÚ v Plzni - kontaktní osoby

 

Funkce
Jméno
Telefon
E-mail
Ředitel krajské správy ČSÚ Ing. Miloslav Chlad, Ph.D.
377 612 279
724 178 210
Zástupce ředitele, vedoucí oddělení technologické podpory zpracování statistiky průmyslu a energetiky Ing. Jiří Majer
377 612 210
736 168 542
Vedoucí oddělení informačních služeb a správy registrů Mgr. Tereza Mildorfová
377 612 108
737 280 476
poskytování informací
Ing. Lenka Hamouzová
377 612 145
734 352 264
webmaster
Mgr. Tereza Mildorfová
377 612 108
737 280 476
správa registrů
Ing. Eva Sachunská
377 612 137
605 959 232
Vedoucí oddělení zpracování strukturální statistiky průmyslu a energetiky Ing. Pavel Tykvart
377 612 179
737 280 456
Vedoucí oddělení zpracování konjunkturální statistiky průmyslu a energetiky Mgr. Mária Hubená
377 612 184
737 224 982
Vedoucí oddělení zpracování statistiky průmyslových výrobků a finanční statistiky Ing. Radka Florianová
377 612 192
703 462 113
radka.florianova@czso.cz
Vedoucí oddělení terénních zjišťování Ing. Vladislava Toušová
377 612 272
605 227 887
Garanti terénních zjišťování:
výběrové šetření pracovních sil (VŠPS)
výběrové šetření cestovního ruchu (VŠCR)
zemědělství
Ing. Jitka Šosová 
376 311 240
731 439 310
rodinné účty
ceny
výběrové šetření příjmů a životních podmínek domácností (EU-SILC)
Bc. Libuše Rešová
377 612 274
737 280 846