Jaké je složení domácností v Plzeňském kraji?

 

Za posledních čtyřicet let lze sledovat v našem kraji shodné trendy jako na národní úrovni - zvyšuje se počet domácností, zároveň se však snižuje jejich průměrná velikost. Klesá počet úplných rodin, a rostou počty nejen neúplných rodin, ale především domácností jednotlivců, které tvoří téměř třetinu všech hospodařících domácností.


V roce 2011 bylo v Plzeňském kraji 242,4 tis. hospodařících domácností. Domácnosti se zmenšují: v roce 1970 tvořily jednu domácnost v průměru 2,8 osoby, v roce 2011 to byly již jen 2,3 osoby. V roce 2011 činil v krajském hlavním městě průměrný počet členů domácnosti jen 2,1 osoby, naopak v malých obcích kraje (od 200 do 1 999 obyvatel) připadalo na jednu hospodařící domácnost 2,5 osoby.

Zmenšování domácností souvisí se změnami ve struktuře domácností. Ubývá domácností, které mají v průměru největší počet členů, tedy úplných rodin. Podíl těchto rodin tvoří necelou polovinu (48,7 %) z celkového počtu domácností. Druhým nejčetnějším typem hospodařící domácnosti jsou domácnosti jednotlivců s 32,7 %, jejichž počet roste nejrychleji. Následují neúplné rodiny (12,2 %), zbývající část domácností tvoří vícečlenné nerodinné domácnosti.

Výraznou většinu úplných rodin tvoří manželské páry (88,1 %); na faktická manželství (neformální soužití druha a družky) připadá 11,7 %, podíl registrovaných či faktických partnerství (osob stejného pohlaví) z počtu úplných rodin činí 0,2 %. Téměř dvě třetiny (60,5 %) úplných rodin jsou bez závislých dětí - nejčastěji to jsou rodiny ve starších věkových kategoriích, které žijí bez dětí, anebo s dětmi, které již nejsou závislé (jsou ekonomicky aktivní). V úplných rodinách žije 73,9 tis. závislých dětí, na jednu rodinu s dětmi připadá průměrně 1,6 závislého dítěte.

Většinu neúplných rodin (tj. jeden z rodičů s alespoň jedním dítětem) tvoří matky s dětmi (80,7 %). Téměř třetina (32,8 %) neúplných rodin žije v krajském městě Plzni.

Z více než 79,3 tis. domácností jednotlivců jich téměř polovinu (47,2 %) tvořily domácnosti důchodců, především ženy. 31,3 % osob z domácností jednotlivců byly vdovy, resp. vdovci, a 30,4 % osob svobodní muži a svobodné ženy.


Kontakt:
Ing. Miloslav Chlad, Ph.D.
Ředitel Krajské správy ČSÚ v Plzni
Tel.: 377 612 279
E-mail: miloslav.chlad@czso.cz

  • tz_domacnosti_plk.pdf