IT technologie a my

 

Téměř 80 % domácností v Plzeňském kraji je vybaveno počítačem. V Plzeňském kraji dvě třetiny z nás používají internet denně nebo skoro denně a už více než polovina uživatelů internetu starších 16 let používá sociální sítě. Datový tarif v mobilu ve věkové skupině 16+ má již téměř 44 % vlastníků mobilu.

 

Graf: Domácnosti v krajích vybavené počítačem

 

Ve vybavenosti počítači jsou domácnosti v Plzeňském kraji třetími nejlépe vybavenými domácnosti v republice, po Praze a Středočeském kraji. Oproti roku 2012 stoupl v našem kraji počet domácností vybavených PC o téměř 13 procentních bodů.

 

Graf: Vybavenost internetem u domácností s dětmi a bez dětí

Graf: Vybavenost domácností bez dětí internetem

 

Počet domácností s počítačem ale bez dětí je celkově nižší než domácností s počítačem a s dětmi. To je celkem přirozené, neboť domácnosti bez dětí v sobě zahrnují zejména domácnosti seniorů. V mnoha případech by právě v domácnostech seniorů byly počítače s internetem jejich dobrými pomocníky. Nejvyšší vybaveností internetem disponují domácnosti bez dětí do 40 let.

 

Graf: Intenzita používání internetu v krajích za poslední tři měsíce v %

 

Každý nebo skoro každý den používají internet téměř dvě třetiny z nás. V Praze používá internet každý nebo skoro každý den 74,1 % uživatelů, kdežto v Ústeckém kraji je to jen 55,2 %; rozdíl tedy činí téměř 19 procentních bodů.

 

Graf: Používání internetu alespoň jednou za týden podle věku v %

 

Lidé ve věku nad 55 let využívají internet podstatně méně než ve věku 16–54 let. Rozdíl mezi těmito skupinami v Plzeňském kraji je 51 procentních bodů v neprospěch skupiny 55+.

 

Graf: Jednotlivci 16+ s datovým tarifem v mobilu

 

Ve všech krajích ČR stoupá počet držitelů mobilů ve věku 16+ s datovým tarifem. Nejnižší počet datových tarifů v mobilu vykazují uživatelé ve Zlínském kraji, Plzeňský kraj poskočil z 27,3 % v roce 2015 na 43,5 % v roce 2017.

 

Graf: Využívání sociálních sítí pro soukromé účely jednotlivci 16+

 

Česká republika včetně Plzeňského kraje ve využívání sociálních sítí mírně zaostává za průměrem Evropské unie, který činí 54,3 %. Nejvyšší podíl dosahuje Dánsko (neuvěřitelných 75,5 %), nejnižší pak Francie (42,8 %) a Itálie (43,4 %). V Česku, EU 28 i Plzeňském kraji je používání sociálních sítí rostoucím trendem.

 

Graf: Použití internetu k nákupu jednotlivci v krajích v %

Graf: Nákupy na internetu jednotlivci v krajích za posledních 12 měsíců v %

 

Většina z nás používá internet k nákupům zboží i služeb. Míra toho, jak často jednotlivec nakupuje přes internet, se však liší. Rozdíly jsou i mezi kraji. Primát v nákupech jednotlivců v posledních třech měsících má Praha (37,1 %), na chvostu je Ústecký (22,0 %) a Plzeňský kraj (22,9 %). Přestože většina z nás již někdy něco na internetu nakoupila (v celorepublikovém průměru 61,8 %), není nevýznamná ani skupina obyvatel, která na internetu nikdy nenakoupila. V Plzeňském kraji ji tvoří 34,6 % obyvatel. Jak vyplývá z dat, která byla zpracována v celorepublikovém měřítku, většina uživatelů internetu 16+, kteří nakoupili na internetu v posledních 12 měsících, nakupuje v tuzemských
e-shopech (90,9 %).

A jak jsou na tom Češi v porovnání s ostatními státy EU 28? Podle údajů z roku 2017 Češi zaostávají pouze mírně, když jich 55,6 % ze skupiny obyvatel ve věku 16–74 let, nakoupilo na internetu alespoň jednou za rok; průměr EU 28 je 57,5 %.

 

Graf: Formy komunikace na internetu v Plzeňském kraji

 

Ze statistik vyplývá, že obyvatelé Plzeňského kraje využívají internetovou komunikaci nejčastěji
k e-mailové poště, poté ke komunikaci na sociálních sítích a následně k telefonování. V uvedených formách komunikace uživatelé internetu v Plzeňském kraji překračují celorepublikové průměry. Bez překvapení je nejčastější aktivita Pražanů na sociálních sítích, které v závěsu stíhají obyvatelé Zlínského kraje. Uživatelé z Plzeňského kraje se v aktivitách na sociálních sítích umisťují na pátém místě za uživateli z Ústeckého kraje.

Využívání internetu již patří u většiny obyvatelstva k běžným aktivitám a komunikace prostřednictvím internetové platformy patří bezesporu k největším přínosům. K tomu přispěly i stále výkonnější moderní  technologie, z nichž se vyrábí notebooky, tablety, chytré telefony, chytré hodinky a další spotřební elektronika, která umožňuje přes komunikační platformy (wi-fi, G4) připojení k internetové síti. Přitom ještě v roce 2008 mělo v ČR připojení k internetu pouze 41,7 % domácností; v roce 2018 je to již 80,5 %.

 

Kontakt:

Ing. Jindřich Burian
Krajská správa ČSÚ v Plzni
T: 377 612 252
E-mail: jindrich.burian@czso.cz