I v Plzeňském kraji začíná šetření životních podmínek

 

29. ledna 2018

 

Český statistický úřad v sobotu zahájí nový ročník šetření životních podmínek a příjmů domácností. Zjišťování bude probíhat až do 27. května i na území Plzeňského kraje.

„Odborně proškolení tazatelé v našem kraji osobně navštíví 667 domácností. Většina těchto respondentů s ČSÚ dlouhodobě spolupracuje. 260 bytů bude osloveno poprvé,“ říká ředitel Krajské správy ČSÚ v Plzni Miloslav Chlad. Respondenti budou odpovídat i např. na otázky týkající se subjektivní spokojenosti člověka v různých oblastech života.

Tazatelé ČSÚ se respondentům prokazují průkazem, který má podobu polykarbonátové karty, na níž je kromě jiného uvedeno jméno držitele a 16místný identifikační kód. Prostřednictvím kódu si na webových stránkách můžete ověřit identitu tazatele: https://www.czso.cz/csu/czso/overeni-tazatele. Totéž můžete učinit i prostřednictvím níže uvedeného telefonického či e-mailového kontaktu. O probíhajícím šetření jsou řádně informováni také starostové dotčených měst a obcí i Policie ČR.

Údaje, které poskytnete tazatelům ČSÚ, jsou striktně anonymní. V souladu se zákonem je přísně dodržována ochrana individuálních údajů a všichni pracovníci ČSÚ, kteří se podílejí na zjišťování a zpracování dat, jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech.

Další informace, včetně prvních předběžných výsledků Životních podmínek 2017, naleznete zde: https://www.czso.cz/csu/czso/csu-zahajuje-dalsi-rocnik-setreni-zivotnich-podminek-28egk71gmq.

Kontakt:

Evženie Siudová
krajský gestor
Krajská správa ČSÚ v Plzni
T 377 612 265 | M 731 439 313
E-mail: evzenie.siudova@czso.cz | Twitter @statistickyurad

 

 

  • I v Plzeňském kraji začíná šetření životních podmínek