I v Plzeňském kraji začíná šetření životních podmínek

 

2. února 2017

Český statistický úřad tuto sobotu zahajuje každoroční šetření životních podmínek a příjmů domácností. Probíhat bude do 28. května, a to i na území Plzeňského kraje.

„V Plzeňském kraji odborně proškolení tazatelé kontaktují 668 domácností, 260 bytů letos navštívíme poprvé. Zbývající část se šetření zúčastní opakovaně,“ uvádí ředitel Krajské správy ČSÚ v Plzni Miloslav Chlad. Nejvíce náhodně vybraných domácností v rámci regionu osloví tazatelé v okrese Plzeň-město, nejméně pak na Tachovsku.

Šetření se provádí formou osobního rozhovoru. Tazatelé se respondentům prokazují novým průkazem. Jejich identitu si můžete ověřit na webových stránkách ČSÚ nebo na níže uvedených kontaktech. O šetření jsou informováni také starostové dotčených měst a obcí i Policie ČR.

V průběhu celého šetření je v souladu se zákonem přísně dodržována ochrana individuálních údajů. Všichni pracovníci ČSÚ, kteří se podílejí na zjišťování a zpracování dat, jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech. Zjišťované údaje jsou anonymní.

Více informací včetně prvních předběžných výsledků Životních podmínek 2016 naleznete na internetových stránkách: https://www.czso.cz/csu/czso/csu-zahajuje-dalsi-rocnik-setreni-zivotnich-podminek.

 

Kontakt:

Vladislava Toušová
Vedoucí oddělení terénních zjišťování
Tel.: 377 612 272
E-mail: vladislava.tousova@czso.cz

Evženie Siudová
Garant pro Plzeňský kraj
Tel.: 377 612 265
E-mail: evzenie.siudova@czso.cz