Dokumenty pro distanční formu školení OVK

 

Přehled odkazů na metodické dokumenty ČSÚ použitelné pro distanční formu školení OVK pro volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 2.–3. 10. 2020 (resp. 9.–10. 10. 2020).

Upozorňujeme předsedy OVK, jejich zástupce a zapisovatele OVK na informaci ředitele Odboru voleb MVČR, že v odůvodněných případech může školicí místo (zpravidla POÚ, někde KÚ) v nezbytném rozsahu nahradit prezenční školení distančním. Formy distančního školení mohou být různé - videokonference, videozáznam, zvukový záznam, poskytnutí studijních materiálů, nebo proškolení jednoho z členů komise, který posléze proškolí svoje kolegy.

Účast na distančním školení prokáže člen komise vůči POÚ, popřípadě vůči obecnímu úřadu, který bude vyplácet odměny, čestným prohlášením. Tím bude zákonná povinnost účasti na školení splněna.

Metodika ČSÚ  použitelná pro distanční formu školení OVK je zveřejněna na www.volby.cz

  • Pokyny pro postup okrskových volebních komisí při zjišťování výsledků hlasování ve volebním okrsku

https://www.volby.cz/cz/pokyny_okrsky.htm

  • Okrskový program pro volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR, včetně návodu

https://www.volby.cz/cz/infookrsky.htm

  • Videopořad pro volby do zastupitelstev krajů 2020

https://www.volby.cz/cz/kz2020video.htm

  • Videopořad pro volby do Senátu Parlamentu ČR 2020

https://www.volby.cz/cz/senat2020video.htm

  • Příklady vyhodnocení přednostních hlasů pro volby do zastupitelstev krajů (prezentace)

https://www.volby.cz/cz/pokyny_okrsky.htm

  • Metodické materiály (pokyny, videopořady, příklady) jsou záložně dostupné také na této adrese

https://www.czso.cz/csu/czso/volby-2020

 

Identifikace okrsků a kontakty na pracovníky ČSÚ budou předány zástupcům okrskových volebních komisí.