Dokončené byty v Plzeňském kraji v roce 2012

 

V roce 2012 bylo v kraji dokončeno 1 444 bytů, což je o 0,9 % méně než v předchozím roce (o 13 bytů méně). Na struktuře dokončených bytů se významně podílela především výstavba bytů v rodinných domech, celkem zde vzniklo 930 bytů, což představuje 64,4 % z celkového počtu dokončených bytů v kraji. V bytových domech bylo v kraji dokončeno 282 bytů. Formou nástaveb, přístaveb a vestaveb k rodinným a bytovým domům vzrostl bytový fond v daném období o 108 bytů, stavebními úpravami nebytových prostor o 58 bytů a v nebytových objektech vzniklo 57 bytů.Nejvíce bytů se dokončilo v okrese Plzeň-město (474 bytů) a Plzeň-sever (290 bytů), i když počty bytů na Plzni-severu ve srovnání s předchozím rokem nepatrně poklesly o 3,3 %. Nejvyšší propad zaznamenal okres Plzeň-jih, kde bylo dokončeno 135 bytů, tj. o 29,7 % méně než v roce 2011.

Podíl kraje na celkovém počtu dokončených bytů v ČR činil 4,9 %, čímž se řadí mezi kraji na sedmé místo. Nejvíce bytů se stejně jako v předešlých letech dokončilo ve Středočeském kraji (5 903 bytů – podíl 20,0 %), následují kraj Hlavní město Praha (4 024 bytů – podíl 13,7 %) a Jihomoravský kraj (3 773 bytů – podíl 12,8 %). Zatímco v Hlavním městě Praha převažují byty dokončené v bytových domech, ve Středočeském a v Jihomoravském kraji jsou to byty v rodinných domech. V úhrnu vzniklo v ČR za sledované období 2,5 krát více bytů v rodinných než v bytových domech. Nejvyšší nárůst dokončených bytů vykazuje v porovnání s rokem 2011 Liberecký kraj (o 30,8 %) a Hlavní město Praha (o 15,6 %). V pěti krajích došlo proti předchozímu roku k poklesu dokončených bytů, nejvíce v Karlovarském kraji o 13,3 %. Mezi kraje, kde došlo k poklesu dokončených bytů, se řadí i Středočeský kraj (index 92,6).  • byty_4q.pdf