Dokončené byty v Plzeňském kraji v 1.-3. čtvrtletí 2012

 

Od počátku letošního roku bylo v kraji dokončeno 983 bytů, což je o 4,4 % více než ve stejném období předchozího roku (o 41 bytů více). Na struktuře dokončených bytů se významně podílela především výstavba bytů v rodinných domech, celkem zde vzniklo 605 bytů, což představuje 61,5 % z celkového počtu dokončených bytů. V bytových domech bylo v kraji dokončeno 191 bytů. Formou nástaveb, přístaveb a vestaveb k rodinným a bytovým domům bylo dokončeno 76 bytů, stavebními úpravami nebytových prostor vzrostl bytový fond v daném období o 47 bytů a v nebytových objektech vzniklo 55 bytů.


Dokončené byty podle druhu stavby v 1.-3. čtvrtletí 2012


Nejvíce bytů se dokončilo v okrese Plzeň-město (302 bytů) a Plzeň-sever (206 bytů), i když počty bytů na Plzni-severu ve srovnání s předchozím obdobím nepatrně poklesly o 3,7 % (o 8 bytů). Nejvyšší propad zaznamenal okres Plzeň-jih, kde bylo dokončeno 81 bytů, tj. o 40 bytů méně (index 66,9).

Dokončené byty v okresech Plzeňského kraje

Podíl kraje na celkovém počtu dokončených bytů v ČR činil 4,9 %, čímž se společně s Olomouckým krajem řadí mezi kraji na šesté místo. Nejvíce bytů se stejně jako v předešlých letech dokončilo ve Středočeském kraji (4 118 bytů – podíl 20,6 %). Následují kraje Hlavní město Praha (2 991 bytů – podíl 15,0 %) a Jihomoravský kraj (2 435 bytů – podíl 12,2 %). Zatímco v Hlavním městě Praha převažují byty dokončené v bytových domech, ve Středočeském a Jihomoravském kraji jsou to byty v rodinných domech. V úhrnu se v ČR dokončilo za sledované období 2,3 krát více bytů v rodinných než v bytových domech. V porovnání s předchozím obdobím roku 2011 vykazuje nejvyšší nárůst v dokončených bytech Hlavní město Praha (40,6 %) a Liberecký kraj (36,2 %). Mimo Karlovarský kraj, kde došlo k poklesu dokončených bytů o 9,0 %, byl zaznamenán ve zbývajících 13 krajích nárůst.

Podíl kraje na celkovém počtu dokončených bytů v ČR v 1.-3. čtvrtletí 2012

  • byty_3q.pdf