Cestovní ruch v Plzeňském kraji v roce 2020

 

V Plzeňském kraji došlo v roce 2020 k výraznému meziročnímu poklesu návštěvnosti, a to téměř o dvě pětiny. Na celkové návštěvnosti ČR měl region šestý nejnižší podíl mezi kraji. Hosté zde strávili o necelou třetinu nocí méně než v roce předchozím, přesto se průměrná délka pobytu při přepočtu na jednoho hosta mírně prodloužila. Přes výrazný pokles návštěvnosti zahraničních turistů představovali hosté z Německa stále nejvyšší počet návštěvníků ze zahraničí.

Cestovní ruch ve 4. čtvrtletí 2020

Z předběžných údajů vyplývá, že ve 4. čtvrtletí 2020 do hromadných ubytovacích zařízení Plzeňského kraje přijelo 29 618 osob, z toho jen 16,6 % byli hosté ze zahraničí (nerezidenti) a více než čtyři pětiny tvořili tuzemští návštěvníci (rezidenti). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se návštěvnost kraje zásadně snížila o 81,9 %. Nejpočetnější skupinu zahraničních turistů ve 4. čtvrtletí 2020 představovali návštěvníci z Německa. Plzeňský kraj jich navštívilo v tomto období 1 616, což byla téměř třetina ze všech zahraničních hostů. Mezi další početnější skupiny zahraničních turistů patřili hosté z Polska (569) a ze Slovenska (539).

Celková návštěvnost ve 4. čtvrtletí 2020 oproti stejnému období roku 2019 poklesla ve všech krajích republiky. Nejhlubší propad nastal v Hl. městě Praze, kam meziročně přijelo o 1,9 milionů hostů méně (pokles o 92,9 %).  V Plzeňském kraji byl zaznamenán pátý nejnižší pokles (o 81,9 %).

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních ve 4. čtvrtletí 2020 strávili v regionu celkem 73 397 nocí, což představovalo celkový pokles téměř o čtyři pětiny ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. V porovnání mezi regiony tak zaznamenal Plzeňský kraj čtvrtý nejnižší pokles v počtu přenocování hostů (o 78,1 %). V průměru připadaly na jednoho hosta 2,5 noci, průměrná doba pobytu dosahovala 3,5 dne.

Cestovní ruch v roce 2020

Plzeňský kraj navštívilo v roce 2020 celkem 534 587 hostů, což ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 představuje pokles o 38,7 %. Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci v průběhu roku 2020 byl zaznamenán pokles návštěvnosti po několika letech nepřetržitého růstu. Výrazný pokles byl patrný v případě zahraničních návštěvníků (meziročně o 61,9 %), kteří tvořili 22,4 % z celkového počtu hostů. U tuzemských hostů byl zaznamenán pokles o 25,6 %.

Tabulka: Vybrané údaje o cestovním ruchu v Plzeňském kraji

 

Na celkové návštěvnosti České republiky se Plzeňský kraj podílel 5,0 % a jedná se tak o šestý nejnižší podíl v rámci krajů. Mezi nejnavštěvovanější regiony se dlouhodobě řadí Hl. město Praha, kde se koncentrovalo 20,2 % všech turistů směřujících do naší republiky. K dalším nejnavštěvovanějším oblastem se v roce 2020 zařadily kraje Jihomoravský a Jihočeský. Naopak nejméně turisticky atraktivní, co do počtu hostů, byl Pardubický (2,9 %) a Ústecký (3,5 %) kraj.

Tabulka: Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v roce 2020

 

Bez ohledu na rozdílnou atraktivnost regionů v rámci České republiky došlo ve srovnání s 1. až 4. čtvrtletím 2019 k poklesu počtu hostů ve všech krajích. Nejvíce byl pokles zřejmý v Hl. městě Praha, kde se počet turistů snížil o 72,9 %, v Plzeňském regionu došlo k poklesu počtu hostů o 38,7 %. Nejméně zaznamenali pokles počtu návštěvníků v Libereckém kraji (o 26,3 %).

Graf: Průměrný počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v roce 2020

Návštěvníci strávili v průběhu roku 2020 v hromadných ubytovacích zařízeních Plzeňského kraje celkem 1 488 311 nocí a ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku poklesl tento ukazatel o 30,2 %. Při přepočtu na jednoho hosta vychází průměrný počet přenocování na 2,8 noci a průměrná doba pobytu na 3,8 dne, při porovnání se stejným obdobím roku 2019 je průměrný počet přenocování vyšší (o 0,4 noci). S průměrnou dobou pobytu 3,8 dní se řadí Plzeňský kraj ve srovnání s ostatními regiony na páté nejnižší místo v ČR a pohybuje se lehce pod celorepublikovým průměrem (3,9 dní). Nejdelší průměrná doba pobytu byla zaznamenána v případě hostů Karlovarského kraje, a to 5,2 dní, naopak nejkratší v Hl. městě Praze (3,2 dny).

Z celkového počtu 119,9 tis. zahraničních turistů, kteří v 1. až 4. čtvrtletí 2020 navštívili Plzeňský kraj, bylo nejvíce Němců. Do našeho kraje jich zavítalo 64 884, tedy o 54,4 % méně ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Ze zahraničí k nám směřovali také hosté ze Slovenska, z Polska, Nizozemska, Rakouska či Itálie.

Graf: Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v Plzeňském kraji

Tabulka: Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízeních cestovního ruchu podle zemí v Plzeňském kraji v roce 2020

 

Kontakt:

Ing. Lenka Hamouzová
Krajská správa ČSÚ v Plzni
T: 377 612 145
E-mail: lenka.hamouzova@czso.cz

  • Cestovní ruch v Plzeňském kraji v roce 2020 (aktualita v pdf)
  • Vybrané údaje o cestovním ruchu v Plzeňském kraji (tabulka)
  • Návštěvnost podle krajů v roce 2020 (tabulka)
  • Návštěvnost podle zemí v Plzeňském kraji v roce 2020 (tabulka)
  • Hosté a doba pobytu podle krajů v roce 2020 (kartogram)