Cestovní ruch v Plzeňském kraji v 1. pololetí 2021

 

V Plzeňském kraji došlo v 1. pololetí 2021 k meziročnímu poklesu návštěvnosti (téměř o 50 %) i počtu přenocování. Na celkové návštěvnosti ČR měl region v mezikrajském porovnání až 10. podíl. Průměrná délka pobytu při přepočtu na jednoho hosta se prodloužila jen u nerezidentů. I přes výrazný pokles počtu zahraničních turistů představovali hosté z Německa stále nejvyšší počet návštěvníků ze zahraničí.

Cestovní ruch ve 2. čtvrtletí 2021

Z předběžných údajů vyplývá, že ve 2. čtvrtletí 2021 do hromadných ubytovacích zařízení Plzeňského kraje přijelo 81 055 osob, z toho více než 80 % tvořili tuzemští návštěvníci (rezidenti). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se návštěvnost kraje zvýšila o 38,1 %, kdy mírně převažoval nárůst počtu domácích návštěvníků nad hosty ze zahraničí. Nejpočetnější skupinu zahraničních turistů ve 2. čtvrtletí 2021 představovali návštěvníci z Německa. Plzeňský kraj jich navštívilo v tomto období 7 794, tedy více než polovina ze všech zahraničních hostů. Mezi další početnější skupiny zahraničních turistů patřili hosté ze Slovenska (1 242, tj. 8,6 %) a Polska (557, tj. 3,9 %).

Celková návštěvnost ve 2. čtvrtletí 2021 oproti stejnému období roku 2020 vzrostla ve všech krajích ČR. Největší dynamika se projevila v Praze, kam přijelo o 90,0 % osob více, dále v kraji Karlovarském (o 72,0 %), Moravskoslezském (o 59,4 %) a Zlínském (o 59,0 %). V rámci Plzeňského kraje byl zaznamenán nárůst počtu hostů o 38,1 %, což byl po Jihočeském kraji druhý nejnižší nárůst.

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních ve 2. čtvrtletí 2021 strávili celkem 190 494 nocí, což bylo o 38,6 % více než za stejné období předchozího roku. V průměru připadaly na jednoho hosta 2,4 noci, průměrná doba pobytu dosahovala 3,4 dne.

Cestovní ruch v 1. pololetí 2021

Z předběžných údajů vyplývá, že Plzeňský kraj navštívilo v 1. pololetí 2021 celkem 93 762 hostů. V porovnání se stejným obdobím předchozího roku došlo k poklesu počtu návštěvníků o 48,1 %. Postupný růst počtu návštěvníků v letech 2018–2019 byl přerušen hygienicko-epidemickou situací v souvislosti s onemocněním Covid-19 a s tím souvisejících přijatých opatření v jednotlivých členských státech EU. V období od ledna do května bylo omezeno poskytování ubytovacích služeb, čímž se projevil výrazný pokles počtu návštěvníků za 1. pololetí 2021. Počet hostů ze zahraničí byl v 1. pololetí 2021 nižší o 38 865 osob (o 70,5 %) v porovnání s rokem 2020. V případě domácí klientely došlo k poklesu, a to o 47 934 hostů, což představuje relativní pokles o 38,2 %. V období ledna až června 2021 navštívilo Plzeňský kraj 16,3 tis. zahraničních hostů.

Na celkové návštěvnosti České republiky se Plzeňský kraj podílel 5,1 % a jedná se tak o desátý podíl v rámci krajů. Mezi nejnavštěvovanější regiony se dlouhodobě stále řadí Hl. město Praha, kde se koncentrovala téměř pětina všech turistů směřujících do naší republiky. K dalším nejnavštěvovanějším oblastem se v 1. pololetí 2021 zařadily kraje Jihomoravský a Jihočeský. Naopak nejméně návštěvníků směřovalo v tomto období na Pardubicko, Ústecko a Vysočinu.

Ve srovnání s 1. pololetím 2020 se počty příjezdů hostů snížily ve všech krajích. Nejvíce hostů v relativním vyjádření ubylo v Praze (74,0 %), dále pak v krajích Libereckém (62,7 %), Královéhradeckém (62,6 %) a Karlovarském (55,9 %).

Návštěvníci Plzeňského kraje strávili celkem v období ledna až června v Plzeňském kraji 222 262 nocí, což představuje ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 pokles o 224 tis. nocí. Při přepočtu na jednoho hosta tak vychází průměrný počet přenocování na 2,4 noci a průměrná doba pobytu na 3,4 dne, což představuje mírný pokles v porovnání s 1. pololetím roku 2020. K mírnému prodloužení pobytu došlo jen u zahraničních turistů v meziročním porovnání, a to 0,1 dne.

V rámci jednotlivých krajů byl lokalizován nejdelší počet přenocování u turistů v Karlovarském regionu, kde zejména domácí hosté zůstávali v průměru 4,6 noci. Naopak nejméně nocí strávili návštěvníci v Hl. městě Praha, kde setrvávali v průměru pouze 2,2 noci.

Z celkového počtu 16,3 tis. zahraničních turistů, kteří v 1. pololetí 2021 navštívili Plzeňský kraj, šlo nejčastěji o návštěvníky ze sousedního Německa, kterých do našeho kraje zavítalo 8 230, přičemž hosté z Německa tvořili více než polovinu z celkového počtu nerezidentů. Ve stejném období předchozího roku navštívilo Plzeňský kraj 28,5 tis. německých hostů. I přes meziroční pokles počtu návštěvníků ze zahraničí k nám směřovali dále také ve větším počtu hosté ze Slovenska, Polska, Itálie a Rakouska. Nejdelší doba pobytu v případě zahraničních turistů byla mapována u hostů ze Spojených arabských emirátů, Spojeného království a Portugalska.

 

 

Celkový počet hostů v Plzeňském kraji se meziročně snížil o 48,1 %, u nerezidentů dokonce o 70,5 %, a počet přenocování klesl o 50,2 % (u cizinců o 69,2 %). Hostů z Německa přijelo na území kraje v období mezi lednem a červnem roku 2021 jen 8 230, což je o 71,1 % méně než ve stejném období roku 2020.

 

Kontakt:

Ing. Lenka Hamouzová
Krajská správa ČSÚ v Plzni
T: 377 612 145
E-mail: lenka.hamouzova@czso.cz

 

  • Cestovní ruch v Plzeňském kraji v 1. pololetí 2021 (aktualita v pdf)
  • Vybrané údaje o cestovním ruchu v Plzeňském kraji (tabulka)
  • Návštěvnost podle krajů v 1. pololetí 2021 (tabulka)
  • Návštěvnost podle zemí v Plzeňském kraji v 1. pololetí 2021 (tabulka)
  • Hosté a doba pobytu podle krajů v 1. pololetí 2021 (kartogram)