Cestovní ruch v Plzeňském kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2018

 

Cestovní ruch ve 4. čtvrtletí 2018

Z předběžných údajů vyplývá, že ve 4. čtvrtletí 2018 do hromadných ubytovacích zařízení Plzeňského kraje přijelo 157 968 osob, z toho 46,3 % byli hosté ze zahraničí (nerezidenti) a zbývajících 53,7 % tvořili tuzemští návštěvníci (rezidenti). Vlivem nárůstu počtu zahraničních návštěvníků (o 16,3 %) se návštěvnost kraje mírně zvýšila v porovnání se stejným obdobím minulého roku. Nejpočetnější skupinu zahraničních turistů ve 4. čtvrtletí 2018 představovali návštěvníci z Německa. Plzeňský kraj jich navštívilo v tomto období 35 040, což bylo 47,9 % ze všech zahraničních hostů. Mezi další početnější skupiny zahraničních turistů se řadí hosté ze Slovenska (4 125) a z Číny (4 066).

Celková návštěvnost ve 4. čtvrtletí 2018 oproti stejnému období roku 2017 vzrostla téměř ve všech krajích ČR, pouze Pardubický kraj navštívilo méně turistů v posledním čtvrtletí 2018 ve srovnání se stejným obdobím roku předchozího. K regionům s největší dynamikou patřil kraj Středočeský, kam přijelo o 13,6 % osob více, dále kraje Jihočeský (o 11,3 %) a Moravskoslezský (o 11,0 %), v Plzeňském kraji byl zaznamenán nárůst o 3,0 %.

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních ve 4. čtvrtletí 2018 strávili celkem 317 264 nocí, což je téměř srovnatelné se stejným obdobím předchozího roku. V průměru připadaly na jednoho hosta 2 noci, průměrná doba pobytu dosahovala 3 dny.

 

Cestovní ruch v roce 2018

Plzeňský kraj navštívilo v 1. až 4. čtvrtletí 2018 celkem 837 737 hostů, což ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 představuje nárůst o 11,5 %. K rostoucímu počtu turistů přispívá zejména zvyšující se zájem zahraničních hostů, kterých přijelo v 1. až 4. čtvrtletí o 19,4 % více. Růst byl patrný i v případě domácích návštěvníků, a to meziročně o 7,3 %, kteří tvořili téměř 63,3 % z celkového počtu hostů. Ze zahraničí pocházelo pouze 36,7 % hostů.

 

Tabulka: Vybrané údaje o cestovním ruchu v Plzeňském kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2018

 

Na celkové návštěvnosti České republiky se Plzeňský kraj podílel 3,9 % a jedná se tak o šestý nejnižší podíl v rámci krajů. Mezi nejnavštěvovanější regiony se dlouhodobě řadí Hl. město Praha, kde se koncentrovalo 37,1 % všech turistů směřujících do naší republiky. K dalším nejnavštěvovanějším oblastem se v 1. až 4. čtvrtletí 2018 zařadily kraje Jihomoravský a Jihočeský. Naopak nejméně turisticky atraktivní, co do počtu hostů, byl Pardubický kraj (2,2 %) a Kraj Vysočina (2,8 %).

Tabulka: Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2018

 

Bez ohledu na rozdílnou atraktivnost regionů v rámci České republiky došlo ve srovnání s 1. až 4. čtvrtletím 2017 k nárůstu počtu hostů téměř ve všech krajích, výjimkou je kraj Pardubický. Nejnižší dynamika byla zřejmá v Hl. městě Praze, kde počet turistů stoupl pouze o 3,2 %, na rozdíl od kraje Plzeňského, který zaznamenal nejvýraznější nárůst, a to o 11,5 % hodnoty za stejné období předchozího roku.

Graf: Průměrný počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. a 4. čtvrtletí 2018

Návštěvníci strávili v průběhu roku 2018 v hromadných ubytovacích zařízeních Plzeňského kraje celkem 2 019 988 nocí a ve srovnání se stejným obdobím minulého roku vzrostl tento ukazatel o 9,2 %. Při přepočtu na jednoho hosta vychází průměrný počet přenocování na 2,4 noci a průměrná doba pobytu na 3,4 dne. Při porovnání se stejným obdobím roku 2017 se jedná o pokles, a to v průměru o 0,1 noci.

V rámci ČR došlo proti srovnatelnému období roku 2017 u všech krajů k nárůstu počtu přenocování, pouze Pardubický kraj zaznamenal pokles. Nejvýraznější zvýšení vykazoval Středočeský (10,3 %) a Plzeňský kraj (9,2 %). S průměrnou dobou pobytu 3,4 dní se řadil Plzeňský kraj ve srovnání s ostatními regiony na čtvrté nejnižší místo v ČR a pohybuje se tak pod celorepublikovým průměrem (3,6 dní). Nejdelší průměrná doba pobytu byla zaznamenána v případě hostů Karlovarského kraje, a to 5,7 dní, oproti tomu nejkratší v Jihomoravském kraji (3 dny).

 

Kartogram: Hosté a doba pobytu v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2018

 

Z celkového počtu 307,5 tis. zahraničních turistů, kteří v 1. až 4. čtvrtletí 2018 navštívili Plzeňský kraj, bylo nejvíce Němců. Do našeho kraje jich zavítalo 140 950, tedy o 19,4 % více ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Ze zahraničí k nám směřoval také stále rostoucí počet hostů z Číny, kterých se v regionu ubytovalo 19 817, o 8,1 % více než v roce předchozím. K dalším zemím, ze kterých do Plzeňského kraje přijelo nejvíce hostů, patřily Slovensko, Polsko, Rakousko, Tchaj-wan nebo Nizozemsko. Meziročně k nám ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku dorazilo méně hostů z Jižní Korey (o 8,2 %) a Ruska (o 1,3 %).

Graf: Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v Plzeňském kraji

 

Tabulka: Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu podle zemí v Plzeňském kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2018

 

Kontakt:

Ing. Lenka Hamouzová
Krajská správa ČSÚ v Plzni
T: 377 612 145

E-mail: lenka.hamouzova@czso.cz