Cestovní ruch v Plzeňském kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2017

 

Cestovní ruch ve 4. čtvrtletí 2017

V průběhu 4. čtvrtletí 2017 navštívilo Plzeňský kraj celkem 151 855 hostů, jedná se tak o druhé nejméně navštěvované období v roce. S ohledem na vývoj návštěvnosti v rámci jednotlivých regionů České republiky zaznamenaly všechny kraje ve 4. čtvrtletí 2016 meziroční nárůst. Nejvýraznější pozitivní změna byla zjištěna právě v Plzeňském kraji, kde se počet návštěvníků zvýšil o 19,6 % (tj. o 24 864 hostů) než tomu bylo za stejné období roku 2016. Naopak k jen nepatrné změně došlo v rámci Zlínského kraje, kde nárůst činil pouze 1,1 %. Na celkové návštěvnosti České republiky se Plzeňský kraj ve 4. čtvrtletí 2016 podílel 3,6 %.

Navýšení hostů v Plzeňském kraji ovlivnil zejména nárůst tuzemských návštěvníků, jejichž počet se meziročně zvýšil o 20,7 %. Právě hosté z ČR (rezidenti) tvořili nadpoloviční většinu všech návštěvníků kraje, a to konkrétně 58,2 %. Zbývajících 41,8 % tvořili hosté ze zahraničí, nejvíce z Německa, odkud kraj navštívilo téměř 28,5 tisíce osob, což je 44,8 % všech zahraničních turistů a meziročně jejich počet narostl o 14,9 %.

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních strávili celkem 314 235 nocí, což je o 21,1 % víc než tomu bylo ve stejném období loňského roku. V průměru tak na jednoho hosta připadlo 2,1 noci strávené v Plzeňském kraji.

 

Cestovní ruch v roce 2017

Na základě předběžných údajů navštívilo Plzeňský kraj v roce 2017 celkem 748 753 hostů, v porovnání s loňským rokem je tak zřejmý nárůst o 13,4 %, ve srovnání s rokem 2015 dokonce o 15,1 %. K rostoucímu počtu hostů přispívá zvýšený zájem tuzemských návštěvníků, u kterých byl zaznamenán meziroční nárůst o 15,0 % (ve srovnání s rokem 2015 dokonce o 18,3 %). Také u zahraniční klientely došlo k meziročnímu růstu o 10,6 %. Celkově návštěvníci ze zahraničí tvořili pouze 34,4 % z celkového počtu hostů, většina hostů (65,6 %) pocházela z tuzemska.

 

Tabulka: Vybrané údaje o cestovním ruchu v Plzeňském kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2017

 

Plzeňský kraj se na návštěvnosti České republiky podílel pouze 3,7 %, což byl šestý nejnižší podíl. K nejméně navštěvovaným regionům republiky patřil bohužel již tradičně Pardubický kraj (2,4 %) a Kraj Vysočina (2,8 %). Naopak mezi nejnavštěvovanější kraje patří již také dlouhodobě Hl. město Praha (38,1 %), Jihomoravský kraj (9,4 %) a Jihočeský kraj (7,8 %).

Všechny kraje v rámci České republiky zaznamenaly meziroční nárůst počtu hostů ve srovnání s rokem 2016. Nejnižší byl patrný ve Zlínském kraji na rozdíl od kraje Jihomoravského, kde se počet hostů zvýšil o  14,6 % (tj. o 239 865 hostů). Na druhé místo s nejvyšším meziročním nárůstem se zařadil Plzeňský kraj s hodnotou 13,4 %.

 

Tabulka: Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2017

 

Graf: Průměrný počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2017

 

Hosté v Plzeňském kraji strávili celkem 1 850 059 nocí, což poukazuje na meziroční nárůst o 6,8 %, tj. o 117 742 přenocování. Průměrný počet přenocování však klesl z 2,6 v roce 2016 na 2,5 noci. Delší charakter návštěv byl zřejmý v případě tuzemských hostů, u kterých doba pobytu v průměru vycházela na 3,7 dní na rozdíl od nerezidentů, kteří v kraji strávili jen 3,0 dní.

Mapa: Hosté a doba pobytu v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2017

 

Všechny kraje České republiky zaznamenaly meziroční nárůst v počtu přenocování, nejvíce patrný byl v Jihomoravském kraji (o 14,9 %) a Královéhradeckém kraji (o 9,2 %). S průměrnou dobou pobytu 3,5 dní se řadil Plzeňský kraj ve srovnání s ostatními regiony na páté nejnižší místo v ČR a pohybuje se tak mírně pod republikovým průměrem (3,7 dní). Nejdelší průměrná doba pobytu byla zaznamenána v případě hostů Karlovarského kraje, a to 5,9 dní, naopak nejkratší v Jihomoravském kraji (3,0 dní).

 

Graf: Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v Plzeňském kraji

 

Z hlediska národností struktury zahraničních turistů se jednalo z největší části o návštěvníky z Evropy. Z důvodu příhraniční blízkosti šlo z největší části o návštěvníky z Německa, kterých do Plzeňského kraje v roce 2017 zavítalo 118 443, což je o 7,6 % více, než tomu bylo v roce 2016. Stejně tak došlo k meziročnímu nárůstu počtu jejich přenocování o 3,4 % na hodnotu 246 709 nocí. K dalším častým zahraničním návštěvníkům kraje patřili hosté z Číny, Slovenska a Rakouska. Ve srovnání s rokem 2016 došlo k výraznému nárůstu hostů z Číny (o 55,9 %) a Tchaj-wan (o 45,8 %).

 

Tabulka: Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu podle zemí v Plzeňském kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2017