Cestovní ruch v Plzeňském kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2019

 

Plzeňský kraj navštívilo v 1. pololetí 2019 celkem 382 831 hostů, což představuje meziroční navýšení o 5,0 %. Na celkové návštěvnosti České republiky se Plzeňský kraj podílel 3,9 % a jedná se tak o šestý nejnižší podíl v rámci krajů. Návštěvníci Plzeňského kraje strávili v období od ledna do června v Plzeňském kraji celkem 847 693 nocí, což při přepočtu na jednoho hosta znamená průměrný počet přenocování 2,2 noci a průměrnou dobu pobytu 3,2 dne. Nejvyšší počet návštěvníků ze zahraničí představovali hosté z Německa.
Cestovní ruch ve 2. čtvrtletí 2019

Z předběžných údajů vyplývá, že ve 2. čtvrtletí 2019 do hromadných ubytovacích zařízení Plzeňského kraje přijelo 234 762 osob, z toho 39,5 % byli hosté ze zahraničí (nerezidenti) a zbývajících 60,5 % tvořili tuzemští návštěvníci (rezidenti). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se návštěvnost kraje zvýšila o 7,2 %, a to hlavně vlivem nárůstu počtu návštěvníků ze zahraničí (o 10,8 %). Nejpočetnější skupinu zahraničních turistů ve 2. čtvrtletí 2019 představovali návštěvníci z Německa. Plzeňský kraj jich navštívilo v tomto období 45 551, což bylo 48,9 % ze všech zahraničních hostů. Mezi další početnější skupiny zahraničních turistů patřili hosté z Číny (6 241, tj. 6,7 %) a Slovenska (4 625, tj. 5,0 %).

Celková návštěvnost ve 2. čtvrtletí 2019 oproti stejnému období roku 2018 vzrostla ve všech krajích ČR kromě kraje Vysočina, který zaznamenal pokles celkové návštěvnosti o 1,4 %. K regionům s největší dynamikou patřil kraj Olomoucký a Liberecký, kam přijelo o 12,4 % osob více, dále kraje Pardubický (o 11,0 %) a Karlovarský (o 9,8 %). V rámci Plzeňského kraje byl zaznamenán pátý nejvyšší nárůst.

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních ve 2. čtvrtletí 2019 strávili celkem 504 672 nocí, což bylo o 5,6 % více než za stejné období předchozího roku. V průměru připadaly na jednoho hosta 2,2 noci, průměrná doba pobytu dosahovala 3,2 dne.

Cestovní ruch v 1. pololetí 2019

Plzeňský kraj navštívilo v 1. pololetí 2019 celkem 382 831 hostů, což ve srovnání s 1. pololetím 2018 představuje nárůst o 5,0 % a se stejným obdobím roku 2016 dokonce nárůst o 35,4 %. K rostoucímu počtu turistů přispívá zejména zvyšující se zájem zahraničních hostů, kterých přijelo v 1. pololetí o 8,4 % více (ve srovnání s rokem 2016 dokonce o 43,3 %). Nerezidenti však tvořili pouze 39,5 % z celkového počtu hostů. Růst byl patrný i v případě domácích návštěvníků, kteří tvořili většinu hostů (60,5 %), a to meziročně o 2,9 % (v porovnání s rokem 2016 růst o 30,7 %).

Tabulka: Vybrané údaje o cestovním ruchu v Plzeňském kraji

 

Na celkové návštěvnosti České republiky se Plzeňský kraj podílel 3,9 % a jedná se tak o šestý nejnižší podíl v rámci krajů. Mezi nejvyhledávanější regiony se dlouhodobě řadí Hl. město Praha, kterou navštívilo téměř 38 % všech turistů směřujících do naší republiky. K dalším často navštěvovaným oblastem se v 1. pololetí 2019 zařadily kraje Jihomoravský a Jihočeský. Naopak nejméně turisticky atraktivní, co do počtu hostů, byl Pardubický kraj (2,3 %) a Kraj Vysočina (2,7 %).

Tabulka: Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. pololetí 2019

 

Bez ohledu na rozdílnou atraktivnost regionů v rámci České republiky došlo ve srovnání s 1. pololetím 2018 k nárůstu počtu hostů ve všech krajích. Nejnižší dynamika byla zřejmá v kraji Středočeském (0,7 %), Vysočina (1,0 %), Ústeckém (1,5 %) či Hl. městě Praha (1,9 %). Plzeňský kraj zaznamenal nárůst o 5,0 % ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku.

Graf: Průměrný počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních  podle krajů v 1. pololetí 2019

Návštěvníci strávili v první polovině roku 2019 v hromadných ubytovacích zařízeních Plzeňského kraje celkem 847 693 nocí a ve srovnání se stejným obdobím minulého roku vzrostl tento ukazatel o 3,2 %. Při přepočtu na jednoho hosta vychází průměrný počet přenocování na 2,2 noci a průměrná doba pobytu na 3,2 dne. Při porovnání s 1. pololetím roku 2018 se jedná o nepatrný pokles.

V rámci ČR došlo proti srovnatelnému období roku 2018 téměř u všech krajů k nárůstu počtu přenocování, výjimkou je Zlínský kraj, kde byl zaznamenán mírný pokles o 1,2 %. Nejvýraznější zvýšení vykazoval Liberecký kraj (o 7,5 %) a Olomoucký kraj (o 6,7 %). S průměrnou dobou pobytu 3,2 dní se řadil Plzeňský kraj ve srovnání s ostatními regiony na čtvrté nejnižší místo v ČR a pohybuje se tak pod celorepublikovým průměrem (3,5 dní). Nejdelší průměrná doba pobytu byla zaznamenána v případě hostů Karlovarského kraje, a to 5,6 dní, naopak nejkratší v Jihomoravském kraji (2,8 dní).

Kartogram: Hosté a doba pobytu v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. pololetí 2019

Z celkového počtu 151,1 tis. zahraničních turistů, kteří v 1. pololetí 2019 navštívili Plzeňský kraj, bylo nejvíce Němců. Do našeho kraje jich zavítalo 73 973, tedy o 13,2 % více ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Ze zahraničí k nám směřovali dále také ve větším počtu hosté z Číny, Slovenska, Polska nebo Rakouska. Největší meziroční navýšení počtu hostů ze sledovaných zemí bylo zaznamenáno v případě hostů z Itálie (o 37,2 %), Ruska, Slovenska či ostatních asijských zemí. Naopak ve srovnání s 1. pololetím 2018 kraj navštívilo méně hostů ze Spojených států amerických. Nejdelší doba pobytu v případě zahraniční turistů byla mapována u hostů z Nizozemska a Francie.

Graf: Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v Plzeňském kraji

Tabulka: Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu podle zemí  v Plzeňském kraji v 1. pololetí 2019

 


Kontakt:

Ing. Lenka Hamouzová
Krajská správa ČSÚ v Plzni
T: 377 612 145
E-mail: lenka.hamouzova@czso.cz

  • Cestovní ruch v Plzeňském kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2019 (aktualita v pdf)
  • Hosté a doba pobytu podle krajů v 1. pololetí 2019 (kartogram)
  • Vybrané údaje o cestovním ruchu v Plzeňském kraji (tabulka)
  • Návštěvnost podle krajů v 1. pololetí 2019 (tabulka)
  • Návštěvnost podle zemí v Plzeňském kraji v 1. pololetí 2019 (tabulka)