Časové řady SO ORP

 


  • Počet obyvatel podle správních obvodů ORP (stav k 31. 12.)
  • Živě narození podle správních obvodů ORP
  • Zemřelí podle správních obvodů ORP
  • Přirozený přírůstek obyvatelstva podle správních obvodů ORP
  • Přírůstek obyvatelstva stěhováním podle správních obvodů ORP
  • Uchazeči o zaměstnání podle správních obvodů ORP (stav k 31. 12.)
  • Podíl nezaměstnaných osob podle správních obvodů ORP (stav k 31. 12.)
  • Počet subjektů v RES podle správních obvodů ORP (stav k 31. 12.)
  • Dokončené byty podle správních obvodů ORP
  • Lůžka v hromadných ubytovacích zařízeních podle správních obvodů ORP