Bytová výstavba v Plzeňském kraji v 1. čtvrtletí 2012

 

V Plzeňském kraji bylo v 1. čtvrtletí roku 2012 zahájeno celkem 296 bytů, což je pokles oproti předchozímu období o 151 bytů. Z celkového počtu připadá 182 bytů na rodinné domky. Z hlediska okresů vykazuje nejvyšší nárůst zahájených staveb okres Klatovy, kde je to téměř dvojnásobný nárůst (index 192,3) ve srovnání s 1. čtvrtletím předchozího roku. Vyšší nárůst (index 145,5) vykazuje i okres Tachov. Naopak značný pokles zahájených bytů lze vidět v okrese Plzeň-město a Plzeň-sever.
V kraji bylo dokončeno ve stejném období celkem 310 bytů, což je o 6,2% více než v předchozím období. Jedná se především o rodinné domy, které představují 71,3% z celkového počtu dokončených bytů. Nejvíce bytů bylo dokončeno v okrese Plzeň-sever (86), kde nárůst představuje 41,0%. Nárůst byl zaznamenán také v okresech Klatovy a Tachov. Nejvíce bytů v rodinných domech bylo dokončeno v okresech Plzeň-město a Plzeň-sever. V kraji bylo dokončeno 48 bytů v bytových domech, celkem 13 bytů vzniklo nástavbami, přístavbami a vestavbami k bytovým a rodinným domům a 27 bytů vzniklo úpravami z nebytových prostor. Podíl dokončených bytů v rámci ČR činil 5,0%, čímž se kraj řadil na 8. místo mezi kraji.
  • Bytova.pdf