Bytová výstavba v Plzeňském kraji v roce 2018

 

Počet dokončených bytů v Plzeňském kraji v roce 2018 i přes nižší počet zahájených bytů výrazně vzrostl. V případě dokončené výstavby dosáhl kraj druhého nejvyššího meziročního nárůstu v rámci krajů České republiky, a to o 47,4 %. Mezi okresy bylo nejvíce bytů dokončeno v Plzni-městě. Zahájená výstavba dominovala v okrese Plzeň-sever, kde došlo k meziročnímu růstu o 81,5 %. Nárůst počtu zahájených bytů byl zaznamenán v 10 ze 14 krajů, k mírnému meziročnímu poklesu však došlo hned po Olomouckém kraji i v Plzeňském regionu.

Na základě předběžných údajů byla v Plzeňském kraji zahájena výstavba 2 163 bytů, což je pátá nejvyšší hodnota v České republice. Jedná se zároveň o 6,5 % všech zahájených bytů v republice. Nejvyšší hodnota počtu zahájených bytů byla mapována ve Středočeském kraji, kde zásadní roli hraje výstavba rodinných domů na předměstí Prahy. V rámci Plzeňského kraje se z 65,4 % jednalo o zahájené byty v rodinných domech zejména v zázemí centrálních středisek osídlení. V roce 2018 došlo také k zahájení výstavby 408 bytů v bytových domech, které se naopak realizují převážně uvnitř větších měst. V předchozích letech bylo nejvíce bytových domů budováno v okrese Plzeň-město, ale v roce 2018 zde došlo k výraznému poklesu z více než 75 % v roce 2016 i 2017 jen na 31,6 %. Nejvíce bytových domů bylo tentokrát zahájeno v okrese Plzeň-sever, podíl počtu bytových domů v tomto okrese na celkovém počtu v kraji vzrostl z necelých 6 % dokonce na 42,6 %.

 

Tabulka: Zahájené byty podle druhu stavby v roce 2018

 

Také výstavba bytů v rodinných domech dominovala v oblasti okresu Plzeň-sever, kde byla v roce 2018 zahájena výstavba 414 bytů tohoto typu, což byl největší počet v kraji. Z meziokresního srovnání je zřejmé, že se nejméně začínalo stavět v okresech Rokycany (176 bytů) a Domažlice (184 bytů), v okrese Plzeň-jih dokonce nebyla zahájena výstavba žádného bytového domu.

Meziročně došlo v rámci Plzeňského kraje k mírnému poklesu počtu zahájených bytů, což bylo způsobeno hlavně velmi zásadním snížením zahájené výstavby v okrese Plzeň-město. Ačkoli v letech 2012–2017 v tomto okrese počet bytů stále rostl, v loňském roce došlo ke snížení až o 53 %. K mírnému poklesu došlo ještě v okrese Domažlice, v ostatních okresech kraje pak počet zahájených bytů vzrostl.

 

Graf: Vývoj počtu zahájených bytů v Plzeňském kraji v letech 2008 až 2018

Kartogram: Zahájené byty v okresech České republiky v roce 2018

 

K nárůstu zahájené bytové výstavby došlo u 10 ze 14 krajů České republiky. Mírný meziroční pokles (o 8,2 %) byl mapován právě v Plzeňském kraji, který se zařadil po Olomouckém kraji na druhé místo s nejnižším počtem zahájených bytů. Kromě těchto krajů došlo ještě ke snížení u Pardubického a Středočeského kraje, v ostatních krajích zahájená výstavba meziročně vzrostla, nejvíce pak na Vysočině a v Ústeckém kraji. 

Dokončená výstavba v Plzeňském kraji dosáhla podle předběžných výsledků druhého nejvyššího meziročního nárůstu mezi kraji (hned po Libereckém kraji) v rámci České republiky, a to 47,4 %. Nárůst počtu dokončených bytů byl mapován ve všech krajích kromě Hl. města Prahy. Mezi okresy Plzeňského regionu pak došlo k nejvyššímu meziročnímu nárůstu na Klatovsku (téměř o dvojnásobek), Plzeňsku a Tachovsku.

 

Tabulka: Dokončené byty podle druhu stavby v roce 2018

 

Celkem byla v Plzeňském kraji v roce 2018 dokončena výstavba 2 427 bytů, jedná se o pátou nejvyšší hodnotu v České republice. Zároveň se tak kraj podílel 7,2 % na celkové dokončené výstavbě v republice. Většina bytů, konkrétně 49,7 %, byla dokončena v rodinných domech. Při zaměření na podrobnější regionální členění se nejvyšší hodnoty počtu dokončených bytů v rodinných i bytových domech vyskytovaly v okrese Plzeň-město (1 082 dokončených bytů celkem), nejméně (jen 138) jich pak bylo dokončeno na Rokycansku. Všechny regiony v kraji zaznamenaly růst.

Výstavba bytů se dále člení podle druhu stavby. V kraji bylo dokončeno více bytů v rodinných než v bytových domech (o 11,2 procentního bodu), obdobné to bylo i ve všech okresech kromě Plzně-města. Tady byl počet dokončených bytů v bytových domech více než dvakrát vyšší než v domech rodinných. V mezikrajském porovnání můžeme sledovat stejný trend až na Hl. město Prahu, kde byl na konci roku 2018 počet dokončených bytů v bytových domech dokonce více než pětkrát vyšší než v rodinných.

 

Graf: Vývoj počtu dokončených bytů v Plzeňském kraji v letech 2008 až 2018

 

Kartogram: Dokončené byty v okresech České republiky v roce 2018

 

Kontakt:

Mgr. Tereza Mildorfová
Krajská správa ČSÚ v Plzni
T: 377 612 108
E-mail: tereza.mildorfova@czso.cz