Ženy a muži v krajích ČR - Pracovní neschopnost

 

Pracovní neschopnost žen dosahuje v porovnání s muži vyšších hodnot. V roce 2008 činilo průměrné procento pracovní neschopnosti žen v ČR 5,874% a bylo o 1,289 procentních bodů vyšší než u mužů. Vyšší průměrné procento pracovní neschopnosti žen ovlivňovala jejich vyšší nemocnost, zatímco muži zůstávali častěji v pracovní neschopnosti z důvodu pracovního a ostatního úrazu.Rozdíly v průměrném procentu pracovní neschopnosti mezi ženami a muži byly nejvyšší v Plzeňském kraji (o 1,774 procentních bodů) a ve Středočeském kraji (o 1,702 procentních bodů), naopak nejnižší rozdíly byly zjištěny v Moravskoslezském (o 0,643 procentních bodů) a Olomouckém kraji (o 0,806 procentních bodů).

V porovnání s muži byl průměrný denní stav práce neschopných žen v ČR o 13,9% vyšší, v kraji Hl. město Praha dokonce o 52,7%. Nižší průměrný denní stav práce neschopných žen než mužů byl zaznamenán pouze v krajích Moravskoslezském a Olomouckém.

Ženy byly v ČR v průměru o 3,8 dne déle v pracovní neschopnosti než muži. Průměrná doba trvání 1 případu pracovní neschopnosti žen činila 40,9 dne. Nejvyšší rozdíly v trvání pracovní neschopnosti mezi ženami a muži byly zaznamenány ve Středočeském (6,0 dne) a v Plzeňském kraji (5,9 dne), naopak nejnižší rozdíly v Jihomoravském kraji (2,6 dne) a v kraji Hl. město Praha (2,7 dne).

Rozdíly v pracovní neschopnosti mezi ženami a muži jsou ovlivněny rozdílným přístupem k jejich zdravotnímu stavu. Ženy dbají o své zdraví více než muži a častěji navštěvují lékaře, muži mají větší tendenci svůj zdravotní stav podceňovat.


Analýza: Ženy a muži v krajích ČR - Demografie

Analýza: Ženy a muži v krajích ČR - Zaměstnanost

Analýza: Ženy a muži v krajích ČR - Nezaměstnanost

Analýza: Ženy a muži v krajích ČR - Průměrný důchod (z podkladů ČSSZ)  • Mezikrajské srovnání.xls
  • Pracovní neschopnost.pdf