30 let svobody očima statistiky

 

19. listopadu 2019

U řady indikátorů charakterizujících společenské změny došlo k příznivému vývoji, a to jak na národní, tak i na regionální úrovni. Pozitivně lze hodnotit zejména změny v oblastech životního prostředí a sociální politiky. Významné postavení v mezikrajském hodnocení má Plzeňský kraj i v hospodářství. Naopak nepříznivě lze posuzovat demografický vývoj - stárnutí populace a počty zemřelých na novotvary (3. nejvyšší v mezikrajském porovnání v roce 2018).

Rozloha Plzeňského kraje se v průběhu posledních 30 let zvýšila o 9 211 ha jako důsledek zrušení vojenského újezdu v Brdech. U počtu obcí došlo k navýšení za ČR ze 4 100 na 6 258, z toho v Plzeňském kraji byl zaznamenán nárůst z 258 na 501 obcí.

K významným změnám došlo rovněž u hodnot ukazatelů charakterizujících stupeň demokracie ve společnosti, kterými jsou volební účast voličů, počet volebních stran a počet kandidátů. Při volbách do ČNR v roce 1990 se zúčastnilo 96,79 % osob oprávněných volit. V roce 2017 při volbách do Poslanecké sněmovny ČR přišlo k volbám jen 60,84 % voličů, což představuje pokles jejich účasti při volbách o 36,0 p. b. Naproti tomu se výrazně zvýšil počet volebních stran (ze 13 na 31) a jejich kandidátů (z 1 700 na 7 524).

K rozsáhlým změnám mezi roky 1989 a 2018 došlo u počtu registrovaných ekonomických subjektů, a to ze 179 tis. na 2 890 tis. Ke „zlomu“ došlo v roce 1992, kdy bylo v Registru ekonomických subjektů na národní úrovni evidováno již 1 119 tis. V Plzeňském kraji je v současné době 147 tis. registrovaných ekonomických subjektů, z toho 72 tis. bylo aktivních.

Mezi základní tendence vývoje Plzeňského kraje patří fakt, že počet obyvatel roste pouze díky stěhování, neboť dlouhodobě převažuje počet zemřelých nad počtem narozených.

V celorepublikovém srovnání má Plzeňský kraj třetí nejnižší hodnotu dávek sociální podpory v přepočtu na 1 obyvatele (3 134 Kč).

Regionální HDP na 1 obyvatele ve výši 440,6 tis. Kč byla v roce 2017 nejvyšší za posledních
20 let, v mezikrajském srovnání tím zaujímá kraj páté místo.

Objem stavebních prací „S“ v tuzemsku podle místa stavby se v Plzeňském kraji meziročně zvýšil o 10,9 % na 13 958 mil. Kč. V našem regionu bylo v roce 2018 dokončeno 2 426 bytů, nejvíce od roku 2009, naopak zde meziročně poklesl počet zahájené výstavby bytů o 8,2 %.

V přepočtu tříděného sběru komunálního odpadu na 1 obyvatele se v roce 2017 řadí Plzeňský region s hodnotou 58,8 kg/obyv. na třetí nejvyšší místo v ČR (52,7 kg/obyv.).

 

Kontakt:

Miloslav Chlad

ředitel Krajské správy ČSÚ v Plzni

Tel.: 377 612 279

E-mail: miloslav.chlad@czso.cz

 

Tereza Mildorfová

oddělení informačních služeb a správy registrů Krajské správy ČSÚ v Plzni

Tel.: 377 612 108

E-mail: tereza.mildorfova@czso.cz

  • 30 let svobody očima statistiky