Vzdělanostní struktura v Olomouckém kraji podle výsledků SLDB 2011

 

Jedním z údajů Sčítání lidu, domů a bytů 2011 je i složení obyvatelstva podle vzdělání. Úroveň vzdělanosti se zjišťovala jako nejvyšší dosažené vzdělání u osob ve věku 15 a více let. Výsledky sčítání potvrdily, ve srovnání s údaji z předchozího cenzu, nárůst vzdělanostní úrovně obyvatel.


Analytická zpráva VZ_SLDB2011.pdf
Graf - Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle nejvyššího ukončeného vzdělání VZ2011_g1.jpg
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle nejvyššího ukončeného vzdělání a věku VZ2011_t1.xlsx
Graf - Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle nejvyššího ukončeného vzdělání a věku VZ2011_g2.jpg
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle nejvyššího ukončeného vzdělání, pohlaví a věku VZ2011_t2.xlsx
Graf - Obyvatelstvo s vysokoškolským vzděláním podle dosaženého stupně vzdělání VZ2011_g3.jpg
Graf - Obyvatelstvo s ukončeným vysokoškolským vzděláním podle pohlaví a věku VZ2011_g4.jpg
Graf - Obyvatelstvo s ukončeným vysokoškolským vzděláním podle pohlaví a oboru vzdělání VZ2011_g5.jpg
Graf - Obyvatelstvo ekonomicky aktivní podle nejvyššího ukončeného vzdělání VZ2011_g6.jpg
Ekonomicky aktivní podle nejvyššího ukončeného vzdělání a postavení v zaměstnání VZ2011_t3.xlsx
Graf - Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle nejvyššího ukončeného vzdělání v okresech Olomouckého kraje VZ2011_g7.jpg
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle nejvyššího ukončeného vzdělání a správních obvodů ORP VZ2011_t4.xlsx
Graf - Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle nejvyššího ukončeného vzdělání a velikostních skupin obcí VZ2011_g8.jpg
Graf - Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle náboženského vyznání a nejvyššího ukončeného vzdělání VZ2011_g9.jpg