Vybrané údaje o správních obvodech pověřených obecních úřadů v roce 2018

 

 • Obecná charakteristika území k 31. 12. 2018
 • Počet obyvatel v roce 2018
 • Věkové složení obyvatel k 31. 12. 2018
 • Pohyb obyvatelstva v roce 2018 - absolutní údaje
 • Pohyb obyvatelstva v roce 2018 - relativní údaje
 • Živě narození v roce 2018
 • Zemřelí v roce 2018
 • Stěhování v roce 2018
 • Sňatky, rozvody a potraty v roce 2018
 • Nezaměstnanost v roce 2018
 • Bilance půdy k 31. 12. 2018
 • Byty dokončené v roce 2018
 • Registrované ekonomické subjekty k 31. 12. 2018