Vybrané údaje o SO ORP v roce 2018

 

Zdroj: 330097-19 Statistický bulletin za 1. čtvrtletí 2019