Úroveň sociálního a ekonomického rozvoje územních celků v Opolském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji v letech 2010–2019

 

obálka

 

Polský statistický úřad v Opolí připravil novou publikaci, ve které se zaměřil na srovnání okresů v Opolském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji v letech 2010 až 2019. Kromě tabulek a grafických objektů obsahuje publikace i tři analytické kapitoly: zhodnocení stavu a vývoje v sociální sféře, ekonomický potenciál okresů a vícerozměrnou srovnávací analýzu tendencí rozvoje sociálních a ekonomických aspektů ve sledovaných okresech. V publikaci jsou analyzována data z oblasti demografie, vzdělávání, bytové výstavby, organizační statistiky, nezaměstnanosti, cestovního ruchu, kriminality nebo životního prostředí.

Polsko-anglická publikace čerpá i z datových podkladů poskytnutých Krajskými správami ČSÚ v Olomouci a Ostravě.

  • Publikace v PDF (28,4 MB)