Stavební povolení v Olomouckém kraji v roce 2020

 

22. 2. 2021

Stavební úřady v Olomouckém kraji vydaly v roce 2020 celkem 4 308 stavebních povolení, u kterých byla stanovena orientační hodnota ve výši 17,4 mld. Kč. Ve srovnání s rokem 2019 došlo k poklesu počtu vydaných stavebních povolení o 2,7 % a ke snížení orientační hodnoty o 13,2 %.

Podle předběžných údajů bylo stavebními úřady v Olomouckém kraji vydáno 4 308 stavebních ohlášení a povolení (dále jen „stavební povolení“ nebo „povolení“), tj. o 121 povolení méně než v předchozím roce (o 2,7 % méně). Na stavby budov bylo vydáno 2 599 povolení, z toho bylo 1 680 povolení na stavby bytových budov. Dalších 1 709 stavebních povolení bylo vystaveno na různé inženýrské stavby.

Meziročně se zvýšil počet vydaných stavebních povolení na stavby budov, a to jak bytových (o 6,1 % více), tak na stavby nebytových budov (o 3,7 % více), naopak poklesl počet povolení inženýrských staveb (o 12,8 % méně).

Všechny stavby v kraji, na které bylo v roce 2020 vydáno stavební povolení, dosáhly orientační hodnoty 17 358 mil. Kč. Ve srovnání s předchozím rokem došlo k poklesu o 2 637 mil. Kč (o 13,2 %). Průměrná orientační hodnota jednoho stavebního povolení činila 4,0 mil. Kč a byla 4. nejvyšší mezi 14 kraji České republiky.

Nejméně stavebních povolení v Olomouckém kraji bylo vydáno v okrese Jeseník (281 povolení) s orientační hodnotou staveb 966 mil. Kč. Tento okres jako jediný z okresů kraje zaznamenal meziroční zvýšení počtu povolení (o 22 povolení více) i zvýšení hodnoty staveb (o 74,4 % více než v roce 2019). U ostatních okresů kraje byl zjištěn ve srovnání s rokem 2019 nižší počet stavebních povolení i nižší předpokládaná hodnota staveb. Nejvíce stavebních povolení bylo vydáno v okrese Olomouc (1 536 povolení, tj. 35,7 % z celkového počtu vydaných povolení v kraji), kde byla evidována také nejvyšší orientační hodnota staveb (8 067 mil. Kč, tj. 46,5 % z celkové orientační hodnoty staveb v kraji). Následoval okres Přerov (972 povolení, orientační hodnota staveb 3 512 mil. Kč), Prostějov (804 povolení, orientační hodnota staveb 3 161 mil. Kč) a okres Šumperk (715 povolení, orientační hodnota staveb 1 652 mil. Kč).

Počet vydaných stavebních povolení v roce 2020 v celé České republice meziročně klesl o 0,3 %, stavební úřady jich vydaly 85 987. Orientační hodnota těchto staveb činila 389,7 mld. Kč a v porovnání s rokem 2019 klesla o 5,9 %. Stejně jako v Olomouckém kraji poklesl počet povolení v polovině krajů. Meziročně nižší orientační hodnota staveb byla zjištěna u 8 ze 14 krajů. Vydaná stavební povolení v kraji se na celkovém množství povolení podílela 5,0 % a orientační hodnota činila 4,5 % z celkové částky vypočtené za republiku.

Další informace naleznete v metodicečasových řadách.

 

Kontakt:
Jarmila Benešová
Oddělení informačních služeb
E-mail: jarmila.benesova@czso.cz

  • Stavební povolení v Olomouckém kraji v roce 2020 - komentář
  • Vydaná stavební povolení podle krajů a okresů Olomouckého kraje v roce 2020
  • Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení podle krajů a okresů Olomouckého kraje v roce 2020
  • Graf - Vydaná stavební povolení podle druhu stavby v Olomouckém kraji
  • Graf - Orientační hodnota staveb podle druhu stavby v Olomouckém kraji
  • Graf - Vydaná stavební povolení a orientační hodnota staveb podle okresů Olomouckého kraje