Stavební povolení v Olomouckém kraji v 1. pololetí 2023

 

17. 8. 2023

Stavební úřady v Olomouckém kraji vydaly v 1. pololetí 2023 celkem 2 008 stavebních povolení s orientační hodnotou staveb ve výši 15 803 mil. Kč. Zatímco počet stavebních povolení se ve srovnání se stejným obdobím v minulém roce snížil, orientační hodnota staveb se zvýšila.

Během 1. pololetí 2023 bylo v Olomouckém kraji vydáno 2 008 stavebních ohlášení a povolení (dále jen povolení), což bylo o 253 povolení (tj. o 11,2 %) méně než ve stejném období roku 2022. Počet vydaných povolení na stavby budov klesl na 1 224 (o 233 méně, tj. o 16,0 %) a počet povolení inženýrských staveb se snížil na 784 (o 20 méně, tj. o 2,5 %).

Tabulka: Vydaná stavební povolení podle krajů a okresů Olomouckého kraje v 1. pololetí 2023

Orientační hodnota povolených staveb činila 15 803 mil. Kč. Meziročně vzrostla o 40,5 %. Oproti 1. pololetí 2022 se zvýšila hodnota staveb budov o 44,0 % na 12 354 mil. Kč. V případě povolených inženýrských staveb došlo k meziročnímu růstu o 29,0 % na 3 449 mil. Kč. V podrobnějším pohledu došlo k nejvyššímu navýšení orientační hodnoty u povolených staveb nebytových budov, a to jak u jejich nové výstavby (5 526 mil. Kč, zvýšení o 156,5 %), tak u povolení změn již existujících nebytových budov (3 707 mil. Kč, zvýšení o 168,0 %).

Graf: Vydaná stavební povolení v Olomouckém kraji podle čtvrtletí

S poměrně výrazným poklesem počtu vydaných povolení na stavby bytových budov, kterých bylo 665 (meziroční pokles o 282 povolení, tj. o 29,8 %), souvisí i snížení orientační hodnoty u jejich povolení na 3 121 mil. Kč (meziroční pokles o 1 920 mil. Kč, tj. o 38,1 %).

Graf: Orientační hodnota staveb v Olomouckém kraji podle čtvrtletí

Z celkového počtu 39 236 povolení vydaných v České republice připadalo 5,1 % na povolení v Olomouckém kraji. Zatímco celkový počet povolení ve srovnání s 1. pololetím 2022 poklesl o 10,9 %, orientační hodnota stavebních povolení vzrostla i v republikovém měřítku, a to na 286,8 miliard Kč (meziročně o 6,7 % více). Na Olomoucký kraj z uvedené hodnoty připadalo 5,5 %. Nejvyšší investice v kraji se plánují v okrese Olomouc (8 393 mil. Kč), kde orientační hodnota povolených staveb byla ve srovnání okresů České republiky (bez Prahy) třetí nejvyšší (po okresech Brno-město a Ostrava-město).

Tabulka: Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení, podle krajů a okresů Olomouckého kraje v 1. pololetí 2023

Další informace naleznete v časových řadách.

 

Kontakt:
Jarmila Benešová
Oddělení informačních služeb
E-mail: jarmila.benesova@czso.cz

  • Stavební povolení v Olomouckém kraji v 1. pololetí 2023 - komentář
  • Vydaná stavební povolení podle krajů a okresů Olomouckého kraje v 1. pololetí 2023
  • Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení, podle krajů a okresů Olomouckého kraje v 1. pololetí 2023
  • Graf - Vydaná stavební povolení v Olomouckém kraji podle čtvrtletí
  • Graf - Orientační hodnota staveb v Olomouckém kraji podle čtvrtletí