Stavební povolení v Olomouckém kraji v 1. pololetí 2021

 

13. 8. 2021

V průběhu 1. povolení 2021 vydaly místně příslušné stavební úřady v Olomouckém kraji 2 139 stavebních povolení v celkové orientační hodnotě 11 447 mil. Kč. Přestože počet povolení zůstal zhruba na stejné úrovni jako v 1. pololetí minulého roku (o 9 povolení více), předpokládaná hodnota staveb zaznamenala třetinový nárůst (o 35,4 % více).

V 1. pololetí 2021 bylo v Olomouckém kraji vydáno 2 139 stavebních ohlášení a povolení (dále jen „stavební povolení“ nebo „povolení“), tj. o 0,4 % více než ve stejném období roku 2020. Meziročně bylo vydáno méně stavebních povolení na novou výstavbu bytových budov (424 povolení, tj. o 95 méně) a více na změnu dokončených bytových staveb (396 povolení, tj. o 56 více). Vyšší počet byl zjištěn také u povolení nebytových staveb budov (459 povolení, tj. o 19 více) i u inženýrských staveb (860 povolení, tj. o 29 více).

V České republice bylo celkem vydáno 44,6 tis. stavebních povolení s meziročním navýšením o 6,3 %. Kromě Zlínského kraje se jejich počet zvýšil ve všech zbývajících 13 krajích. Nejvyšší počet stavebních povolení byl evidován ve Středočeském kraji (8,8 tis.). Stavební povolení vydaná v Olomouckém kraji se na celkovém počtu podílela 4,8 %.

Třetina stavebních povolení v kraji byla vydána v okrese Olomouc (730, tj. 34,1 % z počtu stavebních povolení vydaných v Olomouckém kraji). Ve srovnání s 1. pololetím 2020 se však jejich počet snížil, pokles zaznamenal i okres Prostějov (414 povolení). V ostatních okresech bylo vydáno více stavebních povolení, na Přerovsku 492 povolení, na Šumpersku 331 a na Jesenicku 172 povolení.

Všechny stavby v kraji, na které bylo v 1. pololetí 2021 vydáno stavební povolení, měly orientační hodnotu 11,4 mld. Kč. V porovnání se stejným obdobím předchozího roku došlo k nárůstu o 35,4 %. Průměrná orientační hodnota jednoho stavebního povolení činila 5,4 mil. Kč a byla vyšší než republikový průměr (5,0 mil. Kč).

Téměř dvě třetiny z orientační hodnoty stavebních povolení v kraji byly vykázány u stavebních povolení na stavby budov (7,3 mld. Kč, tj. 64,2 %). Vysoký meziroční přírůstek byl zjištěn u orientační hodnoty stavebních povolení inženýrských staveb. Jejich výše přesáhla 4,1 mld. Kč, a to bylo více než hodnota uvedená za celý rok 2020 (4,0 mld. Kč).

Orientační hodnota povolených staveb v České republice dosáhla v prvních šesti měsících letošního roku 221,1 mld. Kč, což představovalo nárůst o 16,0 % oproti stavu zjištěnému v pololetí minulého roku. Kromě Ústeckého a Zlínského kraje předpokládaná hodnota staveb vzrostla ve všech krajích. V mezikrajském srovnání byla nejvyšší hodnota stanovena u povolení v Jihomoravském kraji (26,3 mld. Kč). Orientační hodnota staveb povolených v Olomouckém kraji se na celkové hodnotě podílela 5,2 %.

Meziročně došlo ke zvýšení orientační hodnoty stavebních povolení ve všech okresech kraje. Nejvyšší orientační hodnota staveb, na které byla vydána povolení, byla vykázána v okrese Olomouc (5,3 mld. Kč), což přestavovalo téměř polovinu z krajské hodnoty (46,1 %).

Více informací naleznete v metodicečasových řadách.

 

 

Kontakt:
Jarmila Benešová
Oddělení informačních služeb
E-mail: jarmila.benesova@czso.cz

  • Stavební povolení v Olomouckém kraji v 1. pololetí 2021 - komentář
  • Stavební povolení podle krajů a okresů Olomouckého kraje v 1. pololetí 2021
  • Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení, podle krajů a okresů Olomouckého kraje v 1. pololetí 2021
  • Graf - Vydaná stavební povolení v Olomouckém kraji podle čtvrtletí
  • Graf - Orientační hodnota povolení v Olomouckém kraji podle čtvrtletí
  • Graf - Vydaná stavební povolení a orientační hodnota staveb podle okresů Olomouckého kraje