Stavební povolení v Olomouckém kraji v 1. čtvrtletí 2022

 

20. 5. 2022

Podle předběžných údajů za 1. čtvrtletí 2022 vydaly stavební úřady v Olomouckém kraji 1 094 stavebních ohlášení a povolení s orientační hodnotou staveb ve výši 5 071 mil. Kč. Ve srovnání jednotlivých výsledků za 1. čtvrtletí se jednalo o nejvyšší hodnoty v posledních letech.

Během 1. čtvrtletí 2022 bylo v Olomouckém kraji vydáno 1 094 stavebních ohlášení a povolení (dále jen povolení), což bylo o 129 povolení (tj. o 13,4 %) více než ve stejném období minulého roku. Meziročně se zvýšil počet stavebních povolení na budovy (o 24,0 % na 713 povolení) a naopak se snížil počet vydaných povolení inženýrské stavby (o 2,3 % na 381 povolení).

Tabulka: Vydaná stavební povolení podle krajů a okresů Olomouckého kraje v 1. čtvrtletí 2022

Celkem 759 povolení v kraji (69,4 % z celkového počtu povolení) bylo vydáno na novou výstavbu budov (404 povolení) a nové inženýrské stavby (355 povolení). Dalších 335 povolení bylo schváleno na změnu již dokončených budov (309 povolení) a změnu inženýrských staveb (26 povolení). Oproti 1. čtvrtletí 2021 došlo k nejvyššímu růstu počtu povolení u novostaveb bytových budov (o 52,7 % na 278 povolení).

Graf: Vydaná stavební povolení v Olomouckém kraji podle čtvrtletí

Orientační hodnota staveb, na které byla v 1. čtvrtletí 2022 vydána stavební povolení, dosáhla v kraji 5 071 mil. Kč. Meziročně vzrostla o 11,3 %. Zjištěná orientační hodnota povolení na stavby budov činila 3 741 mil. Kč s meziročním nárůstem 43,9 %. Orientační hodnota povolení inženýrských staveb se naopak meziročně snížila, a to o 32,1 % na 1 330 mil. Kč.

Graf: Orientační hodnota staveb v Olomouckém kraji podle čtvrtletí

Během 1. čtvrtletí 2022 bylo v České republice vydáno 21 552 stavebních povolení s orientační hodnotou ve výši 120,4 mld. Kč. Poměrně vysoký růst hodnoty byl mimo jiné ovlivněn růstem cen stavebních prací. Olomoucký kraj se na celkovém počtu stavebních povolení podílel 5,1 % a na celkové orientační hodnotě povolených staveb 4,2 %.

Tabulka: Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení, podle krajů a okresů Olomouckého kraje v 1. čtvrtletí 2022

 

Další informace naleznete v metodicečasových řadách.

 

 

Kontakt:
Jarmila Benešová
Oddělení informačních služeb
E-mail: jarmila.benesova@czso.cz

  • Stavební povolení v Olomouckém kraji v 1. čtvrtletí 2022 - komentář
  • Vydaná stavební povolení podle krajů a okresů Olomouckého kraje v 1. čtvrtletí 2022
  • Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení, podle krajů a okresů Olomouckého kraje v 1. čtvrtletí 2022
  • Graf - Vydaná stavební povolení v Olomouckém kraji podle čtvrtletí
  • Graf - Orientační hodnota staveb v Olomouckém kraji podle čtvrtletí